Přejít k obsahu

Stavebnictví a bytová výstavba v roce 2015

Petra Cuřínová

20. 04. 2016

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Stavební produkce
  • Výstavba budov
Výkon českého stavebnictví se podle statistik dále zlepšil. Stavební produkce v roce 2015 meziročně vzrostla o 7,1 %.

Lepší výsledky vykázala produkce inženýrského stavitelství, když zaznamenala meziroční zvýšení o 17,1 %. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 2,6 %. Stavebnictví tak pokračovalo v růstu, který byl nastartován v roce 2014 po pěti letech poklesů výkonnosti. Ve srovnání s rokem 2008 je ale produkce o 14,9 % nižší, než když byla na svém vrcholu.
Pro další vývoj stavebnictví bude klíčová aktivita soukromých investorů a v neposlední řadě také legislativa, například zákon o zadávání veřejných zakázek nebo EIA (posuzování vlivů staveb na životní prostředí).

Stavební zakázky: Meziroční pokles veřejných zakázek

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2015 v tuzemsku 48,4 tis. stavebních zakázek a tento počet meziročně vzrostl o 4,7 %. Celková hodnota zakázek se meziročně zvýšila o 0,8 % a činila 187,3 mld. Kč.
Na pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 70,7 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 2,4 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 116,6 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o 0,2 %. Průměrná hodnota jedné stavební zakázky v roce 2015 byla 3,9 mil. Kč. To ve srovnání s předchozím rokem představuje pokles o 3,8 %.

Intenzita bytové výstavby 2005 až 2015 podle obcí (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel)

Intenzita bytové výstavby 2005 až 2015 podle obcí (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel)
Zdroj: ČSÚ

Ke konci roku 2015 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 13,6 tis. zakázek, což znamenalo meziroční růst o 2,8 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 125,1 mld. Kč. Tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci minulého roku snížil o 23,4 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek meziročně klesla a je nejnižší od roku 2002. Ve srovnání s rokem 2008 je nižší o 42 %.
Výše uvedený meziroční pokles nastal v důsledku nižšího vývoje v kategorii veřejných zakázek. Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci roku 2015 připadalo na veřejné zakázky 61,6 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 24,9 %. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s rokem 2014 klesla o 12,0 % na 43,2 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Po tříletém růstu poměrně výrazně klesl objem zakázek, které mají podniky uzavřeny v zahraničí. Na konci roku 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v zahraničí uzavřeny zakázky za 20,4 mld. Kč, což je ve srovnání s rokem 2014 o 37,0 % méně.
Stavební úřady v roce 2015 vydaly 80 478 stavebních povolení a jejich počet meziročně vzrostl o 1,4 %. Počty povolení stoupaly u staveb na ochranu životního prostředí a u nových budov bytových. V ostatních směrech výstavby klesly, zejména v kategorii nových nebytových budov.
Orientační hodnota staveb povolených v roce 2015 meziročně vzrostla o 2,0 % a činila 254,9 mld. Kč. Větší růst investičních nákladů povolených staveb se odehrával u dokončených staveb téměř ve všech směrech výstavby.

Orientační hodnota stavebních povolení podle okresů 2005 až 2015 (v mil. Kč)

Orientační hodnota stavebních povolení podle okresů 2005 až 2015 (v mil. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Bytová výstavba se zvýšila

Rok 2015 byl dalším rokem, kdy došlo k nárůstu počtu zahájených bytů. Byla zahájena výstavba 26 378 bytů, což v porovnání s rokem 2014 představuje nárůst o 8,3 %. Největší růst v meziročním srovnání byl zaznamenán u bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor. To je však okrajová kategorie. Daleko větší váhu měl nárůst u bytů zahájených v rodinných domech (+10,3 %).
K poklesu došlo pouze v domovech pro seniory a domovech-penzionech, ale tato kategorie dlouhodobě vykazuje malé počty bytů a meziroční index je ovlivněn zahájením jednotlivých projektů. Již průběh roku naznačoval oživení zahajované výstavby, s výjimkou 1. čtvrtletí byl ve všech čtvrtletích zaznamenán nárůst. Nejvíce ve 2. čtvrtletí, a to jak v procentuálním, tak absolutním vyjádření.
Podle předběžných výsledků byla v roce 2015 dokončena výstavba 25 094 bytů, což je v meziročním srovnání o 4,8 % více než v roce 2014. Ve srovnání s nejúspěšnějším rokem 2007 je to ale o 39,7 % méně.
K nárůstu nejvíce přispěly byty dokončené v bytových domech, kterých bylo v roce 2015 dokončeno o 14,7 % více. Největší pokles dokončených bytů nastal v rodinných domech a také v domovech pro seniory a domovech-penzionech, kde ale 50% pokles představuje rozdíl pouhých 137 bytů. Již vývoj v průběhu roku naznačoval pravděpodobný meziroční nárůst. Jediným obdobím, kdy došlo k meziročnímu poklesu, bylo 3. čtvrtletí.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty