Přejít k obsahu

Mladí lidé. Souběh studia a práce

Michaela Kleňhová

20. 04. 2016

  • Události
  • Názory
S rostoucími kvalifikačními požadavky na výkon některých profesí a s uvolněním vzdělávacího trhu stoupá počet studentů. Průměrná doba studia a podíl mladých lidí ve vzdělávání se tak zvyšuje.

Podle údajů Eurostatu se v ČR v roce 2014 vzdělávalo 45 % mladých lidí ve věku 20–24 let a více než desetina 25–34letých. Díky tomu srovnalo Česko krok s ostatními zeměmi Evropy a dostalo se na evropský průměr. Přitom ještě na konci minulého století u nás studovala pouze necelá pětina 20–24letých. Velký nárůst počtu studentů ale nemusí být způsoben jen větším zájmem o vzdělání, ale i prodlužováním si středoškolského a vysokoškolského studia přestupem z oboru na obor.
S tím, jak mladí lidé končí studia ve vyšším věku, oddalují odchod na trh práce. Pro Českou republiku není ještě zcela typické, aby si studenti v průběhu studia pravidelně přivydělávali. Důvody mohou být: náročnost studia, nedostatek odpovídajících odborných pracovních míst i malá nabídka míst na částečný úvazek. Část studentů se však snaží v průběhu studia pracovat, a to nejen z finančních důvodů, ale snaží se získat praxi, aby měli po ukončení studia lepší pozici na trhu práce a snadněji získali kvalifikované zaměstnání.
Ze statistik Eurostatu vyplývá, že naši mladí lidé pracují při studiu v menší míře než v ostatních zemích Evropské unie. U lidí ve věku 20–24 let si u nás vydělává desetina studujících, v zemích Evropské unie je to v průměru každý třetí student. Nicméně u nás do této věkové kategorie spadá i část žáků středních škol, u kterých přivýdělky nejsou tak typické. Čím jsou však studenti starší, tím více jich pracuje. Ve věkové kategorii 25–34 let studuje 12 % obyvatel (v Evropě 14 %) a jak u nás, tak v ostatních zemích pracuje polovina z nich.
Trh práce byl v posledních letech ovlivněn ekonomickou krizí a to se pochopitelně dotklo i nabídky pracovních míst pro studenty. Dá se předpokládat, že po uvolnění pracovního trhu bude i více nabídek pro práci studentů. Uvolnění pracovního trhu však může působit i opačným směrem – ti, kteří hledali při studiu práci jen z důvodu získání praxe, začnou spoléhat na větší počet volných pracovních míst a vyšší šanci získat po studiu odpovídající zaměstnání i bez předchozí praxe.