Přejít k obsahu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eva Henzlerová

21. 03. 2016

  • Události
  • Svět
Německo: Nejvíce se lítá do Asie, Velká Británie: Desetina narozených dětí má matku kuřačku, Slovinsko: Mezi mladými hudebníky roste zájem o foukací harmoniku.

Německo: Nejvíce se lítá do Asie

V roce 2015 prošlo přes brány německých letišť téměř 194 mil. cestujících, což představovalo meziročně nárůst o 4,0 %. Zvýšil se jak počet pasažérů na mezinárodních, tak i na vnitrostátních letech. Z evropských destinací vzrostl nadprůměrně počet cestujících z nebo do Turecka, Velké Británie a Itálie. Z mezikontinentálních letů byl největší nárůst zaznamenán na trasách do Asie (+7,2 %), zatímco počet přepravených osob na linkách z nebo do Kanady stagnoval a spoje z či do USA zaznamenaly úbytek počtu cestujících.
Letecká nákladní přeprava meziročně stagnovala, v roce 2015 se přepravilo 4,3 mil. tun zboží, což bylo o 0,2 % méně než v roce 2014. Mezikontinetální přeprava zaznamenala nárůst pouze na trasách z nebo do afrických destinací, zvýšil se také objem zboží přepravovaného z německých letišť na ostatní evropská letiště (o 9,4 %), v opačném směru došlo k nárůstu o 6,2 %.
Více  ZDE a ZDE .

Velká Británie: Desetina narozených dětí má matku kuřačku

Podle výsledků šetření Opinion and Lifestyle Survey, které v uplynulém roce ve Velké Británii uskutečnil tamní statistický úřad, kouří více než polovina (59 %) z 2,2 mil. kuřáků elektronických cigaret také klasické cigarety. Z těch, kteří používají e-cigarety, každý druhý (53 %) kouří proto, že se s jejich pomocí chce zbavit závislosti na klasických cigaretách. Na druhou stranu tři ze čtyř bývalých kuřáků e-cigaret přešli později na klasické cigarety. Časová řada mapující kuřácké zvyklosti Britů je k dispozici od roku 1974. V tomto roce kouřil téměř každý druhý dospělý. Mezi ženami to bylo 41 %, mezi muži více než polovina (51 %). Průměrný kuřák tehdy denně vykouřil téměř 17 cigaret. Dnes mezi staršími 18 let kouří necelá pětina (17 % žen a 20 % mužů) a na každého kuřáka připadne denně průměrně o pět cigaret méně než v polovině 70. let. Kuřáci ve věku 25–34 vykouří denně ani ne polovinu krabičky, kuřáci ve věku 50–59 let spotřebují průměrně 13 cigaret. Každé desáté narozené dítě má matku kuřačku.
Více ZDE.

Slovinsko: Mezi mladými hudebníky roste zájem o foukací harmoniku

Počet dětí, které ve Slovinsku navštěvují hudební školy, zůstává již léta stabilní. V současné době se pohybuje okolo 25,5 tis. To jinými slovy znamená, že do těchto kroužků chodí 14 % žáků základních škol. Děti se nejčastěji věnují hře na klávesové, dřevěné dechové, smyčcové či drnkací nástroje. Každé čtvrté dítě, které se učí hrát na hudební nástroj, hraje na klavír. Dalšími oblíbenými nástroji jsou v pořadí kytara a housle, na něž se učí hrát osmina dětí. Mezi školními roky 2004/2005 a 2014/2015 se zvýšil zájem o hru na dřevěné dechové nástroje, především na fagot (+47 %). Vůbec největší zvýšení počtu zájemců o výuku zaznamenali učitelé hry na foukací harmoniku (+57 %). Oproti tomu ve stejném období poklesl zájem o hru na akordeon (–13 %), zobcovou flétnu (–17 %) a tubu (–24 %). Mezi těmi, kteří se učí hrát na žesťové nástroje či na bicí, je převaha chlapců, dívky převažují mezi těmi, kteří navštěvují taneční kroužky. Ve srovnání s chlapci se také věnují častěji zpěvu, hře na dřevěné, smyčcové či klávesové nástroje.
Více ZDE.