Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

21. 03. 2016

  • Události
  • Česko
Technická asistence v Kazachstánu: Kus práce za českými statistiky, V Eurostatu se jednalo o statistice trhu práce. Krajské úřady se zajímají o data ČSÚ. 66 let uplynulo od národního sčítání.

Technická asistence v Kazachstánu Kus práce za českými statistiky

Statistický úřad Kazachstánu navštívili začátkem letošního roku Jaroslav Zbranek, vedoucí oddělení sektorových účtů, a Vítězslav Ondruš ze sekce makroekonomických statistik. Jejich expertní mise byla pokračováním technické asistence Českého statistického úřadu.
Čeští odborníci radili svým kazašským kolegům, jak sestavovat národní účty. Hodnotili jejich současné postupy v souvislosti se sestavováním sektorových účtů. Z dostupných datových zdrojů společně sestavili účty sektoru domácností, pak provedli integraci účtů všech sektorů a vedli bilancování položek rozdělovacích transakcí. Navíc, mimo původní plán, pomáhali Kazachům s výpočtem neutrálních a reálných zisků z držby a s vytvořením a naplněním bilance fixního kapitálu.

V Eurostatu se jednalo o statistice trhu práce

V Lucemburku se koncem ledna konalo zasedání pracovní skupiny Eurostatu. Jednání o statistice trhu práce se zúčastnili zástupci národních statistických úřadů členských a kandidátských států EU, Evropské centrální banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodní organizace práce, dále představitelé Eurostatu a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. ČSÚ, který se aktivně zapojuje do rozvoje evropského statistického systému a do přípravy legislativy statistiky trhu práce, reprezentovala Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce.
Na programu jednání odborné části byla prezentována témata: výdělková statistika, statistika nákladů práce, statistika volných pracovních míst, genderová statistika a jednotné nařízení pro podnikovou statistiku (Framework Regulation Integrating Business Statistics – FRIBS).

Krajské úřady se zajímají o data ČSÚ

Kde hledat a najít potřebné statistické údaje, jaké datové zdroje statistika nabízí a v jakých termínech jsou data publikována?
Právě na tyto otázky odpovídali statistici v březnu pracovníkům Krajského úřadu v Liberci a tajemníkům měst a obcí  Pardubického kraje. Zatímco v Pardubickém kraji byl zájem o data o obcích, v Libereckém byla představena struktura ústředních a krajských webových stránek ČSÚ, aplikace Veřejná databáze a publikační činnost krajské správy.
Ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích Veronika Tichá jednala s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým o spolupráci kraje a statistického úřadu v dalším období.

66 let uplynulo od národního sčítání

Na území dnešní ČR bylo k 1. březnu 1950 celkem 8 896 086 lidí. Jednalo se o první poválečné sčítání lidu. Konalo se poprvé od roku 1930, neboť během války nebylo organizováno.