Přejít k obsahu

Ceny v ČR jsou stále nízké

Lukáš Kučera

21. 03. 2016

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
V porovnání s průměrem Unie je život v Česku levnější o dvě pětiny.

Obdobný výrobek nebo služba zakoupená ve dvou různých zemích, například v ČR a na Slovensku, většinou nestojí stejně. Totéž platí i pro celé skupiny produktů. Za potraviny kupříkladu dáme méně než na Slovensku. Za bydlení, dodávky energií a vody si naopak musíme připlatit. Je tedy život v Česku v porovnání se Slovenskem levnější anebo dražší? A jak jsme na tom oproti průměru EU? Odpovědi nám poskytne tzv. komparativní cenová hladina skutečné individuální spotřeby.

U nás levněji než v Chorvatsku

Z údajů za rok 2014 vyplývá, že ceny v ČR dosahují jen 59,4 % průměru Unie. V letech 2011–2014 se od cen běžných v EU dokonce vzdalovaly. Komparativní cenová hladina skutečné individuální spotřeby také naznačuje, že život v Česku je levnější než v Chorvatsku, kde ceny nabývají 62,6 % průměru EU. I v porovnání se zmíněným Slovenskem (63,4 %) se u nás žije levněji. Proti Litvě (57,6 %), Maďarsku (53,2 %) a Polsku (52,6 %) jsou ceny v ČR naopak vyšší.
Prodražit se může delší pobyt ve Švýcarsku, skandinávských zemích, Lucembursku či Irsku a Velké Británii. Ve všech ceny převyšují průměr EU totiž alespoň o 20 %. V samotném Švýcarsku a Norsku jsou vyšší dokonce o tři pětiny. Velmi nízké ceny jsou naopak typické pro jihovýchodní země – Bulharsko a Rumunsko.

Komparativní cenová hladina skutečné individuální spotřeby v EU28, 2014
(EU28=100)

Komparativní cenová hladina skutečné individuální spotřeby v EU28, 2014 (EU28=100)
Zdroj:  Eurostat