Přejít k obsahu

S volnými místy není v Česku problém

Lukáš Kučera

22. 02. 2016

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
Ve 3. čtvrtletí 2015 činila míra volných pracovních míst v Česku 2,3 %. Meziročně se zvýšila o 0,9 p. b., nejrychleji ze zemí Unie.

Růst české ekonomiky je spojen s tvorbou nových pracovních míst. Generují je soukromé firmy, vytváří se ale i ve veřejném sektoru. Na jednu stranu se obsazují, což se promítá velmi pozitivně v míře nezaměstnanosti. Na druhou stranu ale některým firmám chybí vhodní kandidáti a tato místa zůstávají volná. Spolu s poklesem míry nezaměstnanosti se tak zvyšuje míra volných pracovních míst.
Za 3. čtvrtletí loňského roku je patrné, že míra volných pracovních míst v ČR dosáhla 2,3 %, tzn., že z každého jednoho tisíce pracovních míst, obsazených i neobsazených, jich bylo volných dvacet tři. Míra volných pracovních míst byla nejvyšší od konce roku 2008, kdy se v ČR začaly projevovat dopady finanční krize. Patřila rovněž k nejvyšším v Unii. Vyšší byla podle dostupných dat jen v Belgii (2,7 %), v Německu a ve Velké Británii (shodně 2,6 %). Průměr Unie převyšovala o 0,6 p. b. a průměr zemí platících eurem dokonce o 0,7 p. b. V čem se však česká ekonomika zcela vymykala, byl meziroční posun míry volných pracovních míst. Proti 3. čtvrtletí 2014 stoupla o 0,9 p. b. a zvýšila se nejrychleji ze všech zemí EU. Následoval ji až Kypr s růstem o 0,4 p. b.

Míra volných pracovních míst ve 3. čtvrtletí 2015 (v %)

Míra volných pracovních míst ve 3. čtvrtletí 2015 (v %)
Zdroj:  Eurostat