Přejít k obsahu

Kam cizinci patří a kdo patří do cizinců?

Daniel Chytil

22. 02. 2016

  • Události
  • Názory
Aktuální a přehledné výstupy za cizince naleznete na internetových stránkách ČSÚ v průřezových statistikách.

Aktuální a přehledné výstupy za cizince naleznete na internetových stránkách ČSÚ v průřezových statistikách. Proč zrovna tam? Protože je najdeme v mnoha oblastech statistiky, přitom stojí trochu stranou. Patří do obyvatelstva, často jsou ekonomicky aktivní, vzdělávají se, čerpají zdravotní péči a okrajově se objevují i ve statistice kriminality. Cizinci jsou tedy prezentováni jako samostatná kategorie, ale zároveň jsou součástí většiny sociálních statistik. Odpovídá to našemu národnímu pojetí, kdy statistiky mezinárodní migrace jsou součástí Koncepce integrace cizinců a je snaha datově podchytit nejrůznější aspekty jejich života v ČR. Evropská migrační statistika by pochopitelně ráda měla obdobně statisticky pokryté migranty ve všech členských zemích, ale vzhledem k nesnadné srovnatelnosti a harmonizaci zdrojů dat to není v dohledné době realizovatelný cíl. Proto požaduje alespoň data o jejich obvyklém pobytu podle stavů a toků. Žádoucí informace o míře integrace do majoritních společností, o sociálních a ekonomických podmínkách jejich života, které nejsou dostupné z administrativních zdrojů dat, se snaží čerpat z výsledků výběrových šetření, které však mají zejména v zemích s nízkým zastoupením cizinců omezenou vypovídající schopnost.
Za cizince považujeme osobu, která není občanem ČR. Spadají pod cizince v poslední době tolik viditelní běženci? Ano, ale prezentováni jsou obvykle odděleně. Nepohybují se v zavedeném migračním schématu povolení ke vstupu (v případě zemí s vízovou povinností) a pobytu, ale přicházejí s úmyslem požádat o ochranu před nebezpečím, které jim v jejich zemi původu hrozí. Proto jsou statistiky o počtech žadatelů o mezinárodní ochranu a o řízení o jejím udělení prezentovány samostatně.
Nesmíme zapomenout na cizince, kteří přestanou být cizinci tím, že získají občanství ČR. Premiérově je jim v časopise věnován samostatný článek, zaměřený na dopady nové právní úpravy na udělování občanství. Další příjemnou novinkou pro čtenáře je dostupnost údajů o účelech pobytu za cizince ze třetích zemí s povoleným přechodným pobytem, což je jediná skupina cizinců, za které máme souhrnné informace o tom, co je do ČR přivádí.