Přejít k obsahu

Tipy pro vás

redakce

21. 01. 2016

  • Události
  • Tipy
Twitter: Conrad Hackett. Webové stránky: Jak je na tom Nizozemsko, Hrajeme si s inflací. Kniha: Nizozemsko měřené evropským metrem. Nová aplikace ČSÚ pro mobilní telefony.

Webové stránky Nizozemsko s daty za Evropskou unii

Eurostat: Jak je na tom Nizozemsko

Eurostat zpracoval infografiku, ve které porovnává statistické údaje za Nizozemsko s daty za Evropskou unii. V prvním pololetí 2016 totiž Nizozemsko předsedá Radě Evropy. Štafetu předsednictví převzalo po Lucembursku.
Zdroj: ZDE

 

Kniha

Nizozemský statistický úřad u příležitosti předsednictví své země v Radě Evropy vydal knihu Nizozemsko měřené evropským metrem. Pokud dobře ovládáte anglický jazyk, dočtete se v ní například, v čem Holaďané vynikají, v čem jsou průměrní a v čem zaostávají za ostatními členskými státy Evropské unie.
Zdroj: ZDE

Nizozemský statistický úřad

Webové stránky

Destatis: Hrajeme si s inflací

Listopadová míra inflace v Německu byla 0,4 %. I tuto suchou informaci lze podat zajímavým a interaktivním způsobem. Celková inflace totiž nezáleží jenom na tom, jak se změnila cena jednotlivých komodit, ale i na podílu jednotlivých komodit na spotřebním koši.
Německý statistický úřad Destatis pro uživatele každý měsíc zveřejňuje interaktivní grafiku, na níž velikost plochy odpovídá podílu ve spotřebním koši založeném na váhách roku 2010 a barevná škála zobrazuje míru zlevnění/zdražení dané komodity.
Když myš najede na dané políčko, objeví se podrobnější charakteristika. Největší část z rozpočtu si vezmou výdaje spojené s bydlením, tu nejmenší naopak výdaje na vzdělání.
Zdroj: ZDE

Destatis: Hrajeme si s inflací

Twitter

Conrad Hackett je významný demograf, který se mj. zabývá otázkou, jak náboženství ovlivňuje demografické procesy, jako je například populační růst.
Jeho twitterový účet sleduje v současné době více než 124 tis. uživatelů.
Na twitteru pravidelně publikuje infografiky, kartogramy a grafy, které se týkají nejen USA, ale i celého světa.
Conrad Hackett pracuje v institutu Pew Research Center. Ten se věnuje demografickým a sociálním studiím, výzkumům veřejného mínění, analýzám mediálního obsahu a dalších aktuálních  trendů, které mají vliv na vývoj současné globální společnosti.

Conrad Hackett
@conradhackett

TwitterTwitter

Aplikace

Nová aplikace ČSÚ pro mobilní telefon.

CZstat souhrnná data o České republice.

Český statistický úřad rozšířil své publikační činnosti o novou platformu – aplikaci pro mobilní telefony CZstat.

Je zdarma

Uživatelé chytrých telefonů s operačními systémy Android a iOS si ji mohou zdarma stáhnout v obchodech Google Play a Apple Store.
Prostřednictvím aplikace CZstat se mohou kdykoliv a kdekoliv jednoduše dostat k nejnovějším základním ekonomickým a demografickým údajům, jako jsou například HDP, počet obyvatel, průměrná mzda nebo aktuální míra inflace.

Výhoda offline

Kromě pravidelně aktualizovaných statistik obsahuje aplikace CZstat také různé publikace, například souhrnný přehled Česká republika v číslech 2015. Knihovnu s aplikacemi CZstat je možné používat i bez aktuálního připojení
k internetu, s daty jde pracovat „offline“.

Komu je určena

Aplikace je pro všechny, kteří ve své práci využívají statistická data. Ocení ji finanční analytici, novináři, studenti ekonomických oborů či pedagogové na vysokých školách.

Zdroj: ZDE

CZstat