Přejít k obsahu

Maloobchodu se dařilo

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Obchod
  • Krátkodobé statistiky obchodu
Za uplynulá tři čtvrtletí se reálné tržby v maloobchodě oproti stejnému období roku 2014 zvýšily o 5,6 %. Naposledy rostly tržby rychleji v roce 2007.

Tržby v celém maloobchodě kromě motorových vozidel se začaly zvyšovat od druhé poloviny roku 2013, ale výrazněji rostly až letos. Ve všech měsících tohoto roku rostly tržby o více než 5 % s výjimkou srpna, kdy se zvýšily pouze o 3,3 %. Na celkový růst v 1. až 3. čtvrtletí 2015 měl největší vliv prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (+3,9 %), kam patří maloobchodní řetězce.

Prodej potravin byl nejvyšší od roku 2008

Již minulý rok naznačoval prodej potravin mírné oživení. Ale až letos se tržby zvyšovaly ve všech uplynulých měsících roku, celkově o 3,8 %. Růst zaznamenal jak prodej v nespecializovaných, tak i ve specializovaných prodejnách, kde se tržby zvýšily nejvíce od roku 2006. Avšak i přes zvýšení prodejů z posledních dvou let byl maloobchod s potravinami stále pod průměrem bazického roku 2010, a to o 2,9 %.
Tržby devíti největších maloobchodních řetězců v běžných cenách od počátku sledování, tj. roku 2009, vzrůstaly. V roce 2015 se zvyšovaly každý měsíc. Za uplynulá tři čtvrtletí vzrostly tržby o 3,8 %. Obchodníci vydělali oproti loňskému roku více jak za potraviny, tak i za nepotravinářské zboží.  Pokles tržeb zaznamenal jen prodej tabákových výrobků, a to pouze v první polovině roku. Ve 3. čtvrtletí začal tento prodej opět vykazovat růst.

Index maloobchodních tržeb v EU28, září 2015

Index maloobchodních tržeb v EU28, září 2015
Zdroj: Eurostat (k 5. 11. 2015)

Dobře se prodávaly i pohonné hmoty

V prvních třech čtvrtletích letošního roku se specializovaným prodejnám dařilo. Jedinou výjimku tvořily prodejny oděvů a obuvi. Nejvýrazněji vzrostl prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 12,1 %). Více než 5% růst byl vykázán také v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,2 %), pro domácnost (o 5,7 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 5,5 %).
Vysoký nárůst zaznamenal i prodej pohonných hmot (o 7,1 %), který byl ale ovlivněn především snížením cen oproti minulému roku, prodejci totiž utržily o 6,4 % méně než loni. Ve srovnání s loňským rokem klesl jen prodej oděvů a obuvi, a to o 0,5 %.
K nejvyššímu růstu došlo stejně jako v minulých letech v nespecializovaném maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby, kde se reálné tržby zvýšily o 22,2 %. K více než 10% růstu docházelo v průběhu celého letošního roku. Nejvýrazněji vzrostly tržby v červnu (o 29,9 %). Ve srovnání s průměrem roku 2010 se tržby zvýšily téměř na dvojnásobek.

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, v %)

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, v %)
Zdroj: Eurostat, ČSÚ (k 5. 11. 2015)

Mezinárodní srovnání tržeb

Tržby v maloobchodě očištěné sezónně i o vliv počtu pracovních dní se za září v České republice meziročně zvýšily o 6,3 %. Tento růst byl nad průměrem EU28, kde tržby vzrostly o 3,7 %.
Tržby v EU28 naposledy meziročně klesly v červenci 2013 a od té doby se jen zvyšovaly. V září na to měl největší vliv vývoj maloobchodu v Německu, Francii a ve Velké Británii. Nejvyšší růst zaznamenalo Rumunsko (o 10,9 %) a Irsko (o 8,1 %). Naopak tržby klesly jen v Bulharsku, Lucembursku a Slovinsku (zatím nejsou známy údaje za Nizozemsko, Řecko, Chorvatsko, Itálii a Kypr).
Ze sousedních států se tržby zvýšily všem, ale jen Polsko předčilo Česko s růstem 6,7 %. Z grafů tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží je patrné, že v EU28 je nad hladinou roku 2010 jen prodej nepotravinářského zboží. Potraviny tuto hranici nepřekročily.