Přejít k obsahu

Podíl mimomanželských dětí strmě stoupá

Michaela Němečková

15. 10. 2015

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Narození
V roce 2014 bylo vdaných 53,3 % rodiček. Přitom ještě v roce 2001 to bylo 76,5 %. V revolučním roce 1989 bylo vdaných dokonce 92,1 % rodiček. Roste úroveň plodnosti svobodných žen.

Růst podílu dětí narozených mimo manželství je jedním z nejvýznamnějších trendů demografického vývoje Česka posledních tří desetiletí. Přestože se v roce 2014 živě narodilo o 18,5 tis. dětí méně než v roce 1989, dětí narozených nevdaným ženám bylo pětkrát více (51,3 tis. oproti 10,1 tis.). Podíl dětí narozených mimo manželství nepřetržitě strmě stoupá již více než 20 let.
Počet živě narozených dětí mimo manželství v roce 2014 poprvé převýšil hranici 50 tis., když se meziročně zvýšil o 3,3 tis. ze 48,0 na 51,3 tis. Jejich podíl na celkovém počtu narozených dětí tím vzrostl ze 45,0 % v roce 2013 na 46,7 % v roce 2014.

Nejvíce jich je v Karlovarském a Ústeckém kraji

Podíl dětí narozených mimo manželství se v průběhu let zvyšuje ve všech krajích, přičemž zůstává napříč republikou výrazně regionálně diferencován. V roce 2014 byl jako tradičně nejvyšší v krajích Karlovarském (61,6 %) a Ústeckém (61,1 %). Hranici 50 % zde přesahoval již v roce 2009, resp. v Karlovarském kraji od roku 2006. V roce 2014 se více než polovina dětí narodila mimo manželství také v dalších dvou krajích – v Libereckém (52,0 %) a v Moravskoslezském (50,4 %).
Naopak relativně nejvíce dětí se rodí do manželství, tedy vdaným ženám, ve Zlínském kraji (nemanželských 39,1 %), v Praze (40,6 %), v Kraji Vysočina (41,3 %) a Jihomoravském kraji (41,4 %). I tyto hodnoty, kdy na nevdanou ženu připadají dvě z pěti narozených dětí, jsou přitom zhruba dvojnásobné ve srovnání s maximy dosahovanými v krajích západních Čech na počátku 90. let.

Publikace o demografickém vývoji v České republice

Dne 1. října 2015 vydal Český statistický úřad dvě stěžejní publikace o demografickém vývoji České republiky v roce 2014.
Vývoj obyvatelstva ČR ZDE je analytickou publikací hodnotící vývoj posledních deseti let.
Demografická ročenka ČR ZDE je tzv. pramenným dílem demografické statistiky. Obsahuje více než sto tabulek s podrobným tříděním demografických událostí v roce 2014: sňatky, rozvody, narozené, zemřelé, stěhování, potraty i základní intenzitní ukazatele.

Podíl vdaných žen se postupně snižuje

Meziročně vyšší počet dětí narozených mimo manželství byl opět díky ženám v rodinném stavu „svobodná“. Ty v roce 2014 porodily o 3 330 dětí více než v roce 2013, celkem 44 985. Počet dětí narozených vdaným (58 593), rozvedeným (6 089) a ovdovělým (193) ženám se přitom meziročně nepatrně snížil. Vdané ženy sice v úhrnu stále zůstávají nejpočetnější skupinou rodiček, ale jejich váha se v průběhu let postupně snižuje. V roce 2014 bylo vdaných 53,3 % rodiček, zatímco ještě v roce 2001 to bylo 76,5 % a v revolučním roce 1989 dokonce 92,1 %.
Výrazně méně vdaných žen je dnes také obecně v populaci obyvatel České republiky. Ženy ve věku mezi 20 a 40 lety, které se nejvíce podílí na porodnosti, jsou většinou svobodné (55,5 % ve stavu k 31. 12. 2014). Vdaných je pouze o něco více než třetina (37,3 %).
Na počátku devadesátých let byla přitom situace zcela jiná: vdaných bylo 78 % žen ve věku 20–39 let a svobodných 13 %. Změny ve struktuře obyvatelstva/žen podle rodinného stavu hrají ve vývoji porodnosti velmi důležitou úlohu. Stále platí, že průměrný počet dětí narozených jedné ženě je výrazně vyšší u žen žijících v manželství než u těch nevdaných. Nicméně je zřejmé, že reprodukční chování části svobodných je blízké vdaným. U svobodných žen totiž prvorozené děti ubírají na dominanci, přibývá druhých i třetích a dalších dětí. Úroveň plodnosti svobodných žen se od počátku století zdvojnásobila.

Živě narození mimo manželství podle pořadí a rodinného stavu matky v roce 2014 a 1989

Živě narození mimo manželství podle pořadí a rodinného stavu matky v roce 2014 a 1989
Zdroj: ČSÚ

Svobodné matky dominují i u třetích dětí

Podíl dětí narozených mimo manželství roste ve všech pořadích. Relativně nejméně se s dětmi narozenými mimo manželství setkáváme u druhorozených, v roce 2014 jich bylo 35,6 %. Matky těchto dětí jsou většinou svobodné. Od roku 2001 se zastoupení svobodných rodiček v této skupině matek zvýšilo z 60 na 84 %, naopak se snížila váha rozvedených (z 38 na 15 %).
U třetích a dalších dětí převažovaly mezi nevdanými právě rozvedené ženy, a to až do roku 2009. Tehdy se rozvedeným matkám početně vyrovnaly ty svobodné. Od roku 2010 i v tomto pořadí u narozených mimo manželství dominují ženy, které se dosud nikdy neprovdaly. Zastoupení dětí narozených mimo manželství je přitom u dětí třetího a dalších pořadí vyšší než u druhorozených, a to 40,6 % v roce 2014.
Vůbec nejčastější je narození mimo manželství u prvních dětí. Podíl prvorozených dětí, které se narodí nevdané matce, již v roce 2010 přesahoval jednu polovinu. Poslední údaj za rok 2014 uvádí 57,3 % dětí narozených mimo manželství. Většina těchto dětí měla matku svobodnou (tady se struktura žen podle rodinného stavu nezměnila), pouze 5 % rozvedenou či ovdovělou.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo