Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zdravím

Jaroslav Novák

15. 09. 2015

  • Události
  • Názory
S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky.

S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky. Platí to jak o její klasické podobě (lázně, stomatologie, plastická chirurgie, potraty), tak nověji i o plánované zdravotní péči (protonové centrum, vzácná onemocnění, specializované výkony). Pozadu nezůstává ani využívání internetu za účelem obstarávání lékařských informací a také zdravotnického zboží a služeb.
Vliv těchto změn na zdravotní péči zatím nebyl předmětem pozornosti. Je proto otázkou, do jaké míry je významný. Oproti vžité představě v případě zdravotní péče není dovozem přísun zboží či služeb ze zahraničí, ale spíše cesta našeho pacienta (rezidenta) do cizí země, kde mu je poskytnuto ošetření. Podobně tomu je v případě vývozu, kdy cizinci (nerezidenti) přijíždějí za zdravotní péčí k nám. Samozřejmě že se také vyváží a dováží zdravotnické zboží, popř. služby pro tzv. mezispotřebu nemocnic a jiných institucí.
Problémem je, že se rozsah zahraničního obchodu, zejména pak vývozu, velmi nesnadno zjišťuje. Jsou k tomu zapotřebí různorodé informace – zdravotní statistikou počínaje, přes data o výdajích veřejných rozpočtů a domácností na zdravotní péči, až po údaje statistiky cestovního ruchu o počtech přenocování našich občanů v cizině a naopak cizinců v Česku konče.
V roce 2013 činil dovoz zdravotní péče 1,65 mld. Kč, tj. asi 0,6 % celkových výdajů (292,5 mld. Kč). Vývoz zdravotní péče byl vyšší, dosáhl částky 2,5 mld. Kč., tj. necelých 0,9 % z uvedených 292,5 mld. Kč .
V porovnání se strukturou vycházející ze zdravotnických účtů je na cestách výraznější podíl výdajů na nemocenskou péči a přepravní služby. Ve vývozu je v porovnání s dovozem patrný vyšší podíl zdravotní turistiky (plánované péče), a to 7,5 % oproti necelým 2 %, a také stomatologických výkonů. Nejvýraznější položkou vývozu je však lázeňská péče. Její rozsah (1,1 mld. Kč) je důvodem převahy vývozu nad dovozem.
O čem však tato čísla hovoří?  V případě dovozu o tom, že domácí výdaje na zdravotní péči byly v roce 2013 o 1,65 mld. Kč vyšší, než uvádějí zdravotnické účty. A co se vývozu týče, je zřejmé, že část kapacity našeho zdravotnictví (v rozsahu čistého salda vývozu nad dovozem, tj. 0,85 mld. Kč) byla použita na zdravotní péči o cizí státní příslušníky. Nicméně celkově lze považovat zahraniční obchod se zdravotní péčí, i přes velké budoucí možnosti, za mnohem méně významný, než je tomu v jiných odvětvích.