Přejít k obsahu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eva Henzlerová

07. 07. 2015

  • Události
  • Svět
Anglie. Pěšky už skoro nikdo nechodí. Norsko. Cena lososů stoupá. Ukrajina. Časopisy jsou stále oblíbenějšíIsland. Kdo používá hromadnou dopravu?

Anglie. Pěšky už skoro nikdo nechodí

Statistický úřad Spojeného království zveřejnil výsledky šetření o fyzické aktivitě obyvatel anglických hrabství. Výzkum byl zaměřen pouze na cyklistiku a pěší chůzi u obyvatel starších 16 let. Jen necelá polovina obyvatel chodí pěšky alespoň 5krát týdně. Za pěší chůzi přitom bylo považováno i pouhých deset minut nepřetržité chůze denně. Cyklistice se minimálně pět dní v týdnu věnují dokonce pouze tři lidé ze sta. Do obou aktivit přitom byli započítáváni jak ti, kteří chůzi či jízdu na kole považují za formu rekreace, tak i ti, pro které jsou tyto druhy pohybu způsobem, jak se cíleně dostat z bodu A do bodu B. Mezi těmi, kteří chodí pěšky, je podíl mužů a žen vyrovnaný. I tak ale bylo mezi dotazovanými 14 % osob, které za poslední měsíc neušly ani necelý jeden kilometr v kuse. V měsíci, který průzkumu předcházel, na kole nesedělo 85 % respondentů, přičemž častěji své kolo „provětrají“ muži než ženy. A zatímco podíl těch, kteří chodí pěšky, klesá s věkem jen pozvolna, na kolo usedá jen každý dvacátý starší 65 let. Více ZDE.

Norsko. Cena lososů stoupá

Ve druhém červnovém týdnu zaznamenal norský statistický úřad nárůst cen lososů. Ve srovnání s předchozím týdnem ceny čerstvých či chlazených lososů vzrostly o 7,1 % a přesáhly hranici 41,5 norských korun za kilogram. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se cena zvedla o více než 10 %. Ceny mražených lososů se mezitýdně zvýšily pouze o 0,5 % na úroveň 40,4 norských korun za kilogram. Množství vyvezených lososů dosáhlo v tomto období tříletého maxima, avšak zdaleka se nepřiblížilo hodnotám, které jsou obvyklé na konci roku, kdy je export ryb tradičně na vrcholu. Více ZDE.

Ukrajina. Časopisy jsou stále oblíbenější

V roce 2014 bylo podle ukrajinského statistického úřadu, který zveřejnil základní údaje o statistice kultury, vydáno téměř 22 tis. knižních titulů v celkovém počtu 55 mil. výtisků. Obyvatelé Ukrajiny si mohou knihy vypůjčit v některé z 16,9 tis. knihoven, které mají k dispozici 258 mil. knih. V kategorii noviny, která zahrnuje deníky, týdeníky i tiskoviny se 14denní periodicitou a veškeré jejich přílohy, bylo v roce 2014 evidováno 2 129 položek o celkovém nákladu 49 mil. kusů. Bylo vydáno 3 121 různých časopisů, tj. o 138 méně než v roce 2013.Více ZDE.

Island. Kdo používá hromadnou dopravu?

V roce 2014 používalo pravidelně 17,8 % obyvatel Islandu hromadnou dopravu. Míra, s jakou muži či ženy cestují autobusem či trajektem, se prakticky neliší. Významnější rozdíly jsou vázány na ekonomickou situaci jedinců. Mezi osobami, jejichž příjem patří do prvního decilu, jezdí pravidelně hromadnou dopravou téměř každý třetí (30,5 %). Z těch, kteří mají příjem vyšší než 90 % ostatních obyvatel ostrova, používá ke svým cestám pravidelně autobus jen kaž­dý osmý (12,3 %). Osoby z materiálně deprivovaných domácností jezdí hromadnou dopravou ve 29,2 % případů, z materiálně nedeprivovaných domácností 17,2 %. Prostředky hromadné dopravy nejčastěji využívají studenti, téměř každý třetí jezdí autobusem pravidelně.
Více podrobnějších informací najdete ZDE.