Přejít k obsahu

Silný růst české ekonomiky

Jaroslav Sixta

15. 06. 2015

  • Události
  • Názory
Ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 výrazně posílila a s meziročním tempem růstu HDP ve výši 4,2 % je na špičce EU.

Ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 výrazně posílila a s meziročním tempem růstu HDP ve výši 4,2 % je na špičce EU. Současný ekonomický růst, který je od roku 2008 nejsilnější, se rovnoměrně rozprostírá mezi téměř všechna odvětví národního hospodářství. Hrubá přidaná hodnota vzrostla meziročně o solidních 3,8 % a mezičtvrtletně o 1,6 %. Kromě vysokého růstu přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu docházelo k růstu i v odvětvích stavebnictví, obchodu a informačních a komunikačních služeb. K růstu přispívala i odvětví finančních služeb a odvětví vládních netržních služeb.
Z hlediska poptávky se na růstu HDP podílely všechny její složky. Konečná spotřeba domácností vzrostla meziročně o 3 %, na čemž mají největší zásluhu nákupy předmětů krátkodobé i dlouhodobé spotřeby. Na tomto vývoji se také projevil meziroční nárůst zaměstnanosti (o 1,1 %) a nárůst náhrad zaměstnancům, kdy měřeno v běžných cenách, si zaměstnanci polepšili o 4,6 %.
Investiční aktivita vyjádřená tvorbou hrubého fixního kapitálu vzrostla meziročně o 3,2 %, nejvíce se na tomto růstu podílely investice do budov a staveb a investice do dopravních prostředků. Zásoby byly značně ovlivněny jednak vysokým přírůstkem a jednak nízkým loňským základem. Rostly zásoby nedokončené výroby, což odpovídá rozpracovanosti zakázek v průmyslu i ve stavebnictví. Obrázek o zakázkách lze doplnit o údaje z březnové statistiky průmyslu, která ukazuje na meziroční nárůst zakázek o 7,9 % v 1. čtvrtletí.
Zahraniční poptávka také pozitivně přispívala k růstu ekonomiky, i když její příspěvek nebyl tak silný jako v minulých letech. Sezonně neočištěný čistý vývoz v běžných cenách v 1. čtvrtletí dokonce mírně klesl z 21,3 na 19,9 mld. Kč. Z vývozu tradičně nejvíce profitoval zpracovatelský průmysl.
Česká ekonomika nyní stojí na solidních základech, což potvrzují i výsledky krátkodobých (měsíčních) statistik, ať již jde o růst v průmyslu a službách, nebo o pokračující oživování ve stavebnictví. I když byl růst hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí roku 2015 také ovlivněn dozvuky administrativních opatření v oblasti spotřebních daní v minulých čtvrtletích, vývoj hrubé přidané hodnoty dobře ilustruje kondici české ekonomiky.