Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

15. 06. 2015

  • Události
  • Česko
Děti z ústeckého domova na výletě s předsedkyní ČSÚ, Stovka seniorů se sešla v ČSÚ, Novou ředitelkou KS ČSÚ v Liberci se stala Dagmar Dvořáková, Setkání krajských ředitelů v Ústředí, ČSÚ poskytl data Technické univerzitě v Liberci

Děti z ústeckého domova na výletě s předsedkyní ČSÚ

Děti z domova na Severní Terase v Ústí nad Labem vyrazily s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou na výlet na Hipodrom v Mostě. Společně tak oslavily Mezinárodní den dětí. „Program dětského dne se vydařil na jedničku. Jsem ráda, že jsme si tento den mohli všichni společně užít. Další výlet už plánujeme a děti se mají na co těšit,“ řekla Iva Ritschelová, která se charitativní činnosti aktivně věnuje již řadu let. Konkrétně s dětským domovem v Ústí nad Labem ji pojí úzká a přátelská spolupráce. V minulosti např. věnovala domovu svůj rektorský plat ve výši 70 tis. Kč, za které byl uhrazen zimní lyžařský zájezd pro děti do Vysokých Tater.
„S vedením domova udržujeme řadu let skutečně dobré vztahy. Spolupráci jsme rozvíjeli jak v minulosti, kdy jsem působila jako rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, tak v současnosti, kdy zastávám funkci předsedkyně Českého statistického úřadu,“ uvedla Iva Ritschelová.
V dětském domově na Severní Terase vyrůstá bezmála 50 dětí, převážně ve věku 3 až 18 let, které žijí v několika rodinných skupinách. O každou z nich pečují dva vychovatelé. Pokud byste měli zájem podpořit domov, potřebné kontaktní údaje najdete na www.detskydomov-usti.cz.

ilustrativní fotka

 

Stovka seniorů se sešla v ČSÚ

Celkem 95 seniorů se zúčastnilo setkání v Českém statistickém úřadě. Ve čtvrtek 28. května přišli na Skalku do sídla Ústředí, kde je přivítala předsedkyně Iva Ritschelová. Účastníci shromáždění si vyslechli její projev, v němž informovala o aktuálním dění v ČSÚ.
Iva Ritschelová seznámila přítomné statistiky ve výslužbě se specifiky přijímání nového služebního zákona, jenž bude v ČSÚ implementován od 1. července 2015 a jenž se týká 90 % zaměstnanců. Zopakovala, že stále převažují důvody, pro které by Úřad neměl být v první etapě zahrnut do chystaného zákona o státní službě, neboť je třeba dbát na zachování nezávislosti a odbornosti této instituce. Podařilo se však dohodnout, že předsedu ČSÚ bude nadále jmenovat a odvolávat na návrh vlády prezident ČR, že předseda a místopředsedové ČSÚ budou vyjmuti z působnosti zákona nebo že předseda ČSÚ bude i nadále schvalovat organizační strukturu Úřadu.
Pravidelné setkání pro seniory pořádá Odborová organizace při ČSÚ. Určeno je jak bývalým zaměstnancům, tak těm, kteří jsou v důchodovém věku a stále pracují v Praze.

ilustrativní fotka

 

Novou ředitelkou KS ČSÚ v Liberci se stala Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci má nové vedení. Její ředitelkou se 1. června stala Dagmar Dvořáková. V ČSÚ působí již od roku 1987, nejprve u Okresního pracoviště Česká Lípa, poté v Liberci. Zkušenosti získala např. jako okresní a posléze i krajský gestor Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, okresní i krajský garant voleb, vedoucí oddělení regionálních analýz a informačních služeb či zástupkyně ředitelky liberecké Krajské správy. Vystudovala Ekonomickou statistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. „Mým cílem je navázat na dosavadní dobrou práci Krajské správy ČSÚ v Liberci a zajistit, aby naše údaje byly vždy přesné, zpracované s profesionální nezávislostí a erudovaností. Chci, aby statistika byla blíže uživatelům, a to nejen těm regionálním,“ uvedla Dagmar Dvořáková, která ve funkci nahradila Stanislavu Riegerovou, jež vedla Krajskou správu od začátku roku 2012.

Setkání krajských ředitelů v Ústředí

V sídle Ústředí ČSÚ v Praze se na pozvání místopředsedkyně Evy Bartoňové sešli začátkem června ředitelé krajských správ Úřadu. Po úvodním slově místopředsedkyně hovořil Marek Rojíček, místopředseda ČSÚ, o udržitelnosti projektu REDESIGN SIS. Dále vystoupila Jana Kostková, ředitelka odboru personalistiky, a promluvila o přípravě implementace zákona o státní službě. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky mluvil o šetření ENERGO 2015, které odstartuje začátkem července. Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, hovořila o aktuálních úkolech souvisejících s činností ČSÚ.

ČSÚ poskytl data Technické univerzitě v Liberci

Český statistický úřad navázal v roce 2007 smluvní spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci (TUL), a to především v oblasti poskytování dat pro výzkumné účely.
Fakulta je v současné době řešitelem projektu Regionální cenový index jako indikátor sociálních a ekonomických disparit, aplikovaného výzkumu financovaného z Programu Omega Technologické agentury ČR. Primárně stačila data, která jsou na internetových stránkách ČSÚ v nabídce Regionální statistiky – Data pro Místní akční skupiny.
V průběhu řešení projektu se však pracovníci Fakulty obrátili na zaměstnance oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Liberci s žádostí o doplňující údaje za obce z roku 2011.
V první fázi se jednalo o počet subjektů podle CZ-NACE. S ohledem na téma projektu se žádost následně dále rozšiřovala.
Postupně, v krátkém časovém horizontu, tak byly připraveny a předány údaje o síti zdravotnických zařízení, počtu ekonomických subjektů podle právních forem, počtu obyvatel ve věku 15–64 let a počtu a struktuře hromadných ubytovacích zařízení.