Přejít k obsahu

Na Světě knihy už potřetí

Jitka Slavíková

15. 06. 2015

  • Události
  • Česko
Již tradičně se Český statistický úřad zúčastnil mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2015. Během 14.–17. května navštívily samostatnou expozici ČSÚ na Výstavišti v pražských Holešovicích téměř čtyři tisíce lidí.

I v letošním roce se návštěvníci knižního veletrhu mohli seznámit s nejnovější i starší produkcí ČSÚ v tištěné a elektronické podobě. U stánku, který se v konkurenci ostatních vystavovatelů rozhodně neztratil, se v letošním roce zastavilo třikrát více lidí než v roce 2013, kdy se ČSÚ prezentoval na Světě knihy poprvé. A někteří z nich vyhledali expozici ČSÚ zcela cíleně.

Dobře sehraný tým ČSÚ

Největší zájem byl tradičně o časopis Statistika&My. Jednotlivá čísla si návštěvníci vybírali a prohlíželi především podle zaměření hlavního tématu, nejvíce zaujalo téma Mladí a rodina. Některé z prohlížejících oslovil časopis natolik, že poskytli svou e-mailovou adresu, na kterou budou dostávat news­letter informující o nově vydaných číslech. Většina projevila zájem i o zasílání pravidelného newsletteru ČSÚ. Ten každý týden informuje o zveřejněných i plánovaných výstupech Českého statistického úřadu a o novinkách ze světa statistiky.
Z tištěných publikací byl velký zájem o propagační brožurku Česká republika v číslech, publikaci Cizinci v ČR a Česká republika v mezinárodním srovnání. Větší zájem než v předcházejících letech byl o statistickou ročenku, a to nejen Statistickou ročenku ČR, ale i o ročenky jednotlivých krajů. V případě celorepublikové ročenky dávali návštěvníci stánku přednost její elektronické verzi na CD. Stejně jako v loňském roce zaujal Atlas sčítání 2011. Ten však byl na stánku pouze k nahlédnutí. Úspěch slavily i dvě výpravné populárně vzdělávací publikace, Příběh statistiky a Historie státní statistické služby 1919–2014.
Stejně jako v minulých dvou letech se lidé zajímali i o webové stránky Úřadu, o rozsah statistických šetření, postavení ČSÚ v systému veřejné správy a jeho nezávislost, důvěryhodnost dat a další otázky z oblasti statistiky. Dobře sehraný veletržní tým, sestávající ze zaměstnanců odboru informačních služeb a odboru vnější komunikace, na všechny dotazy kvalifikovaně odpovídal a nenechal se zaskočit žádnou záludnou otázkou. Poměrně početnou skupinou návštěvníků byli, kromě knihovníků, i studenti, kteří sháněli data pro své bakalářské a diplomové práce a velice aktivně se zajímali o způsob vyhledávání dat na webových stránkách ČSÚ. Velká část dotazů, především ze strany pedagogů, se týkala Minisčítání 2015, které se uskuteční letos na podzim.

Novinku CZstat ocenili mladší návštěvníci

Veletržní expozice přinesla v letošním roce i jednu novinku – mobilní aplikaci CZstat s publikací Česká republika v číslech. Aplikace se líbila především mladším návštěvníkům, ti starší ocenili formu její propagace: informace o stažení aplikace nalezli na zadní straně pohlednic a záložek, jejichž přední stranu tvořily působivé infografiky ze statistických dat  vybraných oblastí národního hospodářství ČR.
Letošní prezentaci úřadu a jeho výstupů lze hodnotit jako úspěšnou. O expozici ČSÚ projevilo zájem přibližně deset návštěvníků ze sta, stálí návštěvníci se přišli seznámit s nejnovějšími výstupy, noví zájemci byli překvapeni šíří záběru zpracovávaných informací. Účast na veletrhu posloužila jako vhodná propagace letošního ročníku Minisčítání 2015 i jako platforma pro seznámení se s mobilními aplikacemi ČSÚ. Velký dík patří všem, kteří se účastnili příprav veletržní expozice i provozu na stánku. Všichni prokázali vysokou profesionalitu, maximální nasazení, trpělivost a vlídnost při zodpovídání všech typů dotazů.

 

ilustrativní fotka
Na stánek zavítala i předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Byla příjemně překvapena přívětivostí, srdečnou atmosférou a informačním potenciálem, který stánek zájemcům nabízel.