Přejít k obsahu

Mezinárodní rok statistiky

Iva Ritschelová

25. 05. 2015

  • Události
  • Česko
Ve více než ve sto zemích světa proběhne rok 2013 ve znamení popularizace statistiky. Český statistický úřad se do celosvětové osvětové kampaně také zapojil.

Již před 150 lety spočítal německý pedagog, politik a statistik Gustav von Rümelin, že existuje nejméně 63 definic pojmu „statistika“. Od té doby se spolu s vývojem této vědní disciplíny počet definic ještě navýšil.
Mne osobně nejvíce zaujala definice W. Allena Wallise a Harryho V. Robertse, kteří ve své učebnici z roku 1956 charakterizují tento zajímavý, pro mnohé velmi tajemný a často nepochopený vědní obor, jako „soubor metod, které nám umožňují činit rozumná rozhodnutí v případě nejistoty“. Z této elegantní formulace je zřejmé, že moderní statistika je významnou součástí fundamentu pro teorii rozhodování.
Asi nikdo dnes nebude zpochybňovat tvrzení, že význam a úloha statistiky, kromě jiného i v souvislosti s výkyvy ve vývoji společnosti a s neustále se zvyšující potřebou řešení národních i celosvětových problémů, velmi rychle roste. Statistika má nezanedbatelný podíl na všem, čeho lidská společnost dosáhla. Uvedená skutečnost tak byla, kromě jiného, zcela jistě jedním z důvodů, proč v roce 2013 vznikla celosvětová kampaň Mezinárodní rok statistiky.
Cílem této celosvětové iniciativy je popularizovat výsledky, zviditelňovat přínos a tím zvýšit i povědomí o vlivu statistiky na celou paletu oblastí života společnosti. Kampaně se účastní na půl druhého tisíce národních i mezinárodních odborných institucí, univerzit, škol, úřadů, orgánů státní správy a samosprávy z více než stovky zemí celého světa. Mezi ně  patří i Český statistický úřad.
Společnou snahou organizátorů je napomoci milionům lidí celého světa blíže poznat význam statistiky jako vědy, a to nejen prostřednictvím konferencí, seminářů a workshopů, ale i aktivní spoluprace především se školami a sdělovacími prostředky. Pro všechny zájemce připravily zakladatelské organizace informačně hodnotné internetové stránky www.statistics2013.org.
Najdete zde řadu audiovizuálních, grafických a textových materiálů, které velmi názorně ukazují, jak statistika ovlivňuje každodenní život sedmi miliard lidí na celé planetě. V nabídce jsou informativní videa, statistické kvízy, fakta a další zajímavosti.
Dílčím a poměrně pragmatickým cílem je pak představit statistiku studentům středních a vysokých škol jako zajímavé a perspektivní povolání. Proto zde rovněž naleznete bohaté informace o práci statistiků či hodnotné podkladové materiály pro výuku na základních a středních školách.

Aktivity ČSÚ

Také Český statistický úřad připravuje celou řadu aktivit, které budou postupně realizovány v průběhu celého roku 2013. Mezi ně budou patřit např. fotosoutěž o cenu ČSÚ za nejlepší fotografii se statistickou tematikou a cyklus pořadů vysvětlující základní statistické pojmy v rozhlasovém a televizním vysílání. Česká republika se zapojí i do mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát.
Dalšími aktivitami Českého statistického úřadu budou publikace a přednášky zaměřené na popularizaci statistiky na středních a vysokých školách, jejichž cílem bude atraktivní a adekvátní formou přiblížit poslání a zaměření činnosti ČSÚ, představit používané technologie a uplatňované metody zpracování dat, metody posuzování kvality výstupů či principy analytické činnosti.
Novinkou bude také historicky první slavnostní udělení Ceny předsedy ČSÚ za celoživotní přínos pro rozvoj a popularizaci statistiky. Jako datum pro udělení ceny byl symbolicky zvolen 30. duben, tedy výroční den narození jednoho z nejvýznamnějších evropských i světových matematiků Johanna Carla Friedricha Gausse, který velmi významně ovlivnil rozvoj i celé řady dalších vědních oblastí, jako např. geometrie, geodézie a astronomie. Pokud se týká statistiky je jeho jméno spjato s tzv. normálním rozdělením, které je jedním ze základních prvků celé teorie statistiky.
Poslední letošní dubnový den se tak stane prvním v řadě tradičních každoročních ocenění udělovaných osobám, které velmi významným způsobem přispěly k rozvoji teorie a praxe české statistiky. O všech našich aktivitách spojených s Mezinárodním rokem statistiky vás budeme s dostatečným předstihem informovat jak na stránkách našeho časopisu, tak i prostřednictvím internetových  stránek úřadu www.czso.cz.