Přejít k obsahu

Co lze vložit do spotřebního koše

Jiří Trexler

12. 05. 2015

  • Události
  • Názory
Statistici používají termín spotřební koš. Jedná se o soubor zboží a služeb, na kterém se zjišťuje vývoj spotřebitelských cen. Koš obsahuje tzv. reprezentanty, které zastupují jednotlivé výdajové položky významně se podílející na spotřebních výdajích domácností

Statistici používají termín spotřební koš. Jedná se o soubor zboží a služeb, na kterém se zjišťuje vývoj spotřebitelských cen. Koš obsahuje tzv. reprezentanty, které zastupují jednotlivé výdajové položky významně se podílející na spotřebních výdajích domácností.
Rád bych upozornil i na existenci tzv. subindexů. Obecně se jedná o libovolný index za určitou skupinu reprezentantů. V českém spotřebním koši takto označujeme indexy za některé skupiny zboží a služeb, které jsou počítány mimo spotřební koš. Jedná se zejména o skupiny zboží a služeb s tarifními cenami (elektřina, plyn, železniční doprava, telekomunikace, finanční služby), kde existuje široký rozsah nabízených produktů s častou obměnou. U těchto položek by metoda výběru reprezentantů uplatňovaná při sestavování spotřebního koše mohla vést k určitému zkreslení. Proto je cenový vývoj těchto položek počítán samostatně buď na základě zcela vyčerpávající nabídky, anebo z velké části převládající nabídky těchto produktů. Vypočtené subindexy jsou dosazeny do schématu pro výpočet úhrnného indexu spotřebitelských cen. Za položky, které jsou sledovány pomocí subindexů, je sledováno dalších několik tisíc cen.
Služby se na spotřebním koši podílejí z 38 %. Nejvýznamnější z nich jsou imputované nájemné vlastníků (9,3 %), čisté nájemné placené nájemníky v nájemních bytech (3,6 %), telefonické a telefaxové služby (2,8 %), jídla ve veřejném stravování (2,4 %), rekreace zahraniční (1,5 %), kadeřnické salóny a služby osobní péče (1,3 %) či finanční služby (1,2 %). Z uvedených položek jsou jako subindexy počítány imputované nájemné, telefonické a telefaxové služby a finanční služby. Právě telefonické a telefaxové služby nejvíce přispěly k tomu, že od 2. čtvrtletí roku 2014 jsou meziroční indexy spotřebitelských cen služeb vyšší než odpovídající indexy cen zboží. Zde se dostáváme k zajímavé vlastnosti meziročních indexů, kdy ač nedochází ke zvyšování cen, indexy reagují na to, k čemu došlo před rokem. V první polovině roku 2013 došlo k poměrně výraznému poklesu cen telefonických a telefaxových služeb. Od té doby jsou ceny těchto služeb víceméně stálé. Nyní po roce u nich dochází k výraznému snížení poklesu meziročního indexu.