Přejít k obsahu

Jak zlepšovat evropské statistiky

Marek Rojíček

14. 04. 2015

  • Události
  • Názory
V souvislosti se zvyšující se rolí statistiky při rozhodování tvůrců hospodářské politiky, ať už na národní nebo nadnárodní (evropské) úrovni, se stále více dostávají do popředí otázky na její kvalitu a nezávislost.

V souvislosti se zvyšující se rolí statistiky při rozhodování tvůrců hospodářské politiky, ať už na národní nebo nadnárodní (evropské) úrovni, se stále více dostávají do popředí otázky na její kvalitu a nezávislost. Výrazným impulsem v této diskuzi byl případ Řecka, které bylo ve svých postupech velmi netransparentní, což v případě statistiky vládního dluhu a deficitu výrazně přispělo k nedůvěře investorů na finančních trzích a eskalaci řecké dluhové krize. Evropská unie pak výrazně zpřísnila kontrolu nejen v této specifické oblasti, ale zvýšila důraz na otázky týkající se kvality dat poskytovaných v rámci oficiální statistiky. Tato kvalita v širokém slova smyslu má řadu charakteristik a předpokladů počínaje nezávislostí rozhodování, dodržováním pevně stanovených publikačních termínů, používáním doporučených postupů a standardů a jejich dokumentace až po dostatečnou personální a finanční vybavenost. Členové Evropského statistického systému, kam patří jak Eurostat, tak jednotlivé národní statistické instituce, se dobrovolně zavázaly dodržovat tzv. Kodex evropské statistiky. Ten v patnácti principech shrnuje všechny základní požadavky kladené na statistiku. Plnění těchto požadavků je hodnoceno formou tzv. peer review, což je určitá forma auditu spočívající ve vyplnění sebehodnotících dotazníků, následně ověřovaných a doplněných hodnocením na místě, a to nejen s managementem a odbornými pracovníky statistických úřadů, ale i se zástupci dalších institucí, které jsou zodpovědné za evropskou statistiku, dále pak se zástupci respondentů nebo významných uživatelů. Hodnocení provádí skupina zkušených odborníků, statistiků najatých Eurostatem, a jejich záměrem je vytvořit soubor doporučení, která budou směřovat ke zlepšení fungování poskytovatelů oficiálních statistických dat. Jednotlivá kola auditů probíhají s větším časovým odstupem jednak proto, že jejich realizace je velmi náročná a nákladná, ale zejména kvůli tomu, aby bylo možné prakticky realizovat a vyhodnotit výsledky jednotlivých doporučených kroků. V současné době tak probíhá teprve druhé kolo s odstupem zhruba osmi let od toho prvního. V České republice se návštěva hodnotícího týmu uskutečnila v třetím březnovém týdnu.