Přejít k obsahu

Věda a výzkum ve statistikách a analýzách

  • Události
  • Svět
Český statistický úřad společně s Technologickým centrem AV ČR uspořádal
v dubnu již čtvrtý ročník odborného semináře na téma Výzkum, vývoj a inovace
ve statistikách a analýzách.

Účastníci, především z řad státní správy a akademické sféry, se sešli v konferenčním centru Technologického centra AV ČR v pražských Dejvicích. O seminář byl, již tradičně, velký zájem.
Za Technologické centrum AV ČR seminář uvedl Michal Pazour, vedoucí oddělení strategických studií: „Rozvíjení spolupráce mezi Českým statistickým úřadem, výzkumně-analytickými pracovišti jako je Technologické centrum AV ČR a veřejnou správou, která svými rozhodnutími ovlivňuje podmínky pro výzkum, vývoj a inovace v Česku, je pro budoucí rozvoj nezbytností.“
Za Český statistický úřad pak vystoupil Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik, a zdůraznil „Výzkum a inovace hrají nezastupitelnou roli v nalezení cest ze současné situace vratké ekonomiky. Je nutné statistikám správně porozumět a pochopit je. Právě tato setkávání s odbornou veřejností jsou pro Český statistický úřad, jako producenta dat o výzkumu a vývoji, velmi důležitá,“ dodal.

Vystoupení expertů

Odborný program semináře zahájili svými prezentacemi Martin Mana, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ, a Michal Pazour. Hovořili o dostupných datech a aktualitách z oblasti analýz vědy, technologií a inovací.
V bloku věnovanému lidským zdrojům ve vědě a technologiích představila Eva Skarlandtová, odborná pracovnice oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ, statistiky za oblast vysokoškolského vzdělání. Ve své druhé prezentaci se pak věnovala výzkumným pracovníkům.
V závěrečné části semináře, který byl na téma Excelence a specializace, vystoupili zástupci Technologického centra AV ČR: Kristýna Meislová, David Marek a Ondřej Pecha.
Ve svých prezentacích se odborníci zaměřili na analýzu regionální specializace s využitím individuálních dat a bibliometrickou charakteristiku úspěšných žadatelů o prestižní granty Evropské výzkumné rady.