Přejít k obsahu

Časopis ČSÚ Statistika má co oslavovat

Jiří Novotný

22. 02. 2015

  • Události
  • Česko
V letošním roce slaví časopis Statistika: Statistics and Economy Journal kulaté výročí. Od vzniku jeho předchůdců, na které v roce 1964 navázal, uplyne 95 let. Jakými změnami prošel titul, který si svým obsahem získal přízeň odborné veřejnosti v ČR i v zahraničí?

Časopis Statistika využil tradice a navázal na předchozí odborné statisticko-ekonomické časopisy, které vydávala státní statistická služba na území ČR: Statistika a kontrola (1962–1963), Statistický obzor (1931–1961) a Československý statistický věstník (1920–1930). Až do roku 2010 vycházelo periodikum každý druhý měsíc převážně v českém jazyce. Od roku 2011 se změnila nejen jeho periodicita (časopis vychází pouze anglicky čtyřikrát ročně), ale i grafická podoba.

Proč začal časopis vycházet pouze v angličtině?

S přechodem na čistě anglickou jazykovou verzi získala Statistika podnázev Statistics and Economy Journal. Snahou ČSÚ je vytvořit mezinárodní vědecký časopis, který prezentuje oficiální statistiky a přispívá k posilování vztahu mezi teorií a praxí. Autory článků jsou tedy nejenom odborníci ze statistických úřadů a dalších statistických institucí, ale i zástupci univerzitní a akademické sféry. Počet příspěvků původem ze zahraničí se za období 2011–2014 zdvojnásobil (v roce 2011 byl poměr publikovaných článků z ČR a ze zahraničí 19 : 5, vloni 20 : 11).
Podstatných změn doznala i grafická podoba Statistiky. V roce 2011 se změnila obálka i webové stránky. Tištěná verze (náklad 300 ks) byla doplněna o tzv. open access, tzn., že veškerý obsah časopisu je vždy v termínu vydání tištěné verze k dispozici on-line.
Zařazení titulu na Seznam českých recenzovaných neimpaktovaných periodik v roce 2008 bylo důležité pro jeho další vývoj. Tento seznam byl v roce 2013 aktualizován a Statistika v něm potvrdila své členství. V témže roce se také změnila metodika RVVI – Rady pro výzkum, vývoj a inovace (odborný a poradní orgán vlády ČR) pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu v České republice.
Statistika je rovněž citována v několika zahraničních databázích vědeckých časopisů a v součastnosti usiluje i o členství v databázi Scopus, což je vzhledem k proměnám v hodnocení výsledků vědy a výzkumu v Česku důležité i do budoucnosti.

Složení poradních orgánů je zárukou kvality

Od roku 2011 se proměnilo i složení Ediční rady a Výkonné rady časopisu. Členy obou rad jsou odborníci na statistiku a ekonomii z českých i zahraničních univerzit (Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Karlovy v Praze, Ekonomické univerzity v Bratislavě a Vysoké školy ekonomické ve Vratislavi), někteří předsedové evropských statistických úřadů (českého, slovenského a německého) i zástupci dalších odborných a profesních institucí (České národní banky, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České statistické společnosti).

Co je to recenzní řízení?

Ve Statistice vychází příspěvky zaměřené na teoretickou i aplikovanou statistiku, matematické a statistické metody a vzdělávání ve statistice, koncepci státní statistiky, na aplikovanou ekonomii a ekonometrii, hospodářské, sociální a environmentální analýzy, hospodářské ukazatele, sociální a environmentální problematiku z pohledu statistiky či ekonomie nebo problematiku regionálního rozvoje.
Před publikováním musí každý vědecký článek posoudit odborníci. Tato procedura se nazývá recenzní řízení. Ve Statistice procházejí vědecké statě dvojitým anonymním recenzním řízením (tzv. double blind peer review). Každý článek hodnotí minimálně dva recenzenti, přičemž platí zásada nezávislosti a anonymity autorů i recenzentů.
Příspěvky se zasílají do recenzního řízení pouze v angličtině.
Více informací najdete na webu časopisu ZDE.