Přejít k obsahu

Rok 2014 z pohledu statistiky

Marek Rojíček

19. 01. 2015

  • Události
  • Názory
Začátkem roku 2015 postupně dobíhají statistické údaje o tom, jak se naše společnost a ekonomika vyvíjely v průběhu roku 2014.

Začátkem roku 2015 postupně dobíhají statistické údaje o tom, jak se naše společnost a ekonomika vyvíjely v průběhu roku 2014.
Mezi první již tradičně patří informace o vývoji spotřebitelských cen. Ty potvrdily velmi umírněný cenový vývoj i přes počáteční obavy z devalvace české koruny. Naopak průměrná roční inflace (+0,4 %) byla nejnižší za posledních deset let.
Zprávy z jednotlivých odvětví národního hospodářství v České republice ukazovaly rovněž na pozitivní vývoj.
V souvislosti s oživením spotřebitelské poptávky rostly tržby v maloobchodě.
Po mnohaletém půstu se prokazatelně zvedlo ode dna stavebnictví, zejména díky investicím do infrastruktury. Dařilo se i většině odvětví zpracovatelského průmyslu. Velkou zásluhu na tom měl automobilový průmysl, který táhla exportní poptávka.
Tento vývoj se projevil i v příznivé obchodní bilanci, jejíž saldo v národním pojetí, které zachycuje skutečný výsledek obchodování českých firem, dosáhlo za prvních jedenáct měsíců uplynulého roku 160 mld. Kč. Pro srovnání: podle přeshraniční statistiky, která sleduje toky zboží bez ohledu na změnu jeho vlastnictví, činil přebytek ve stejném období 427 mld. Kč.
Rozdíl obou sald je jedním ze zajímavých ukazatelů míry globalizace, která v sobě odráží rozsah působnosti zahraničních subjektů na českém území. Stojí za tím řada důvodů: počínaje výhodnou geografickou polohou, přílivem zahraničních investic až po daňové prostředí. Všechny tyto změny se příznivě odrazily v růstu hrubého domácího produktu, který za první tři čtvrtletí činil v průměru okolo 2,5 %.
Dobrá kondice produkčních odvětví se rovněž projevila v růstu zaměstnanosti a snižování počtu lidí bez práce. Statistická míra nezaměstnanosti v listopadu 2014 dosáhla 6 % a meziročně se snížila o 1 procentní bod, což představuje 54 tis. osob.
Příznivě rovněž vyznívají průzkumy spotřebitelské i podnikatelské důvěry, které jsou podpořeny uvolněnou měnovou i fiskální politikou.
Na druhé straně se znovu objevují rizika křehkosti eurozóny v souvislosti s politickou situací v Řecku. V každém případě nás i v tomto roce čeká napínavý příběh statistických dat, jimiž vás budeme stejně jako vloni pravidelně zásobovat…