Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

19. 01. 2015

  • Události
  • Česko
Plán odpadového hospodářství i s daty ČSÚ. Eurostat a OECD jednaly o nefinančních aktivech. Příprava na peer review. Dialogová mise Eurostatu. Statistici na Slovensku.

Plán odpadového hospodářství i s daty ČSÚ

Do jednání vlády ČR 22. prosince 2014 byl podruhé zařazen materiál Ministerstva životního prostředí Plán odpadového hospodářství. Na základě dohody mezi ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem bude v Plánu uvedena státní statistická služba rovněž jako zdroj dat. Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová následně upozornila na rozpory mezi daty Ministerstva životního prostředí a závazky České republiky k roku 2020, které jsou uvedeny v materiálu.

Eurostat a OECD jednaly o nefinančních aktivech

Na začátku loňského prosince hostil ČSÚ 6. setkání Task Force on Land and Other Non-financial Assets organizované Eurostatem a OECD. Zúčastnilo se ho 19 zástupců členských zemí a nadnárodních institucí, které přivítal vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik Jaroslav Sixta. Poté se naplno rozproudila diskuze k dokončení metodické příručky o odhadech půdy, která je stěžejním výstupem první části tohoto pracovního setkání. Jelikož byl v listopadu mandát skupiny prodloužen na další dva roky, experti se dohodli na tom, že budou pokračovat ve vytváření manuálů.

Příprava na peer review

V termínu 16.–20. března 2015 se v ČSÚ uskuteční hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky. Hodnocení se provádí ve všech členských zemích EU a EFTA. Členové hodnotitelských týmů prověřují a hodnotí stav plnění Kodexu a dávají doporučení ke zlepšení. V současné době probíhá již druhá vlna těchto peer reviews. Záměr, pravidla a postupy byly projednány a odsouhlaseny Výborem pro evropský statistický systém. Kodex evropské statistiky byl přijat Výborem pro statistické programy v roce 2005 a následně zveřejněn Evropskou komisí. Skládá se z 15 zásad, které se mají uplatňovat v souvislosti s produkcí evropské statistiky. V příslušném Sdělení Evropské komise se mj. uvádí: „Jeho účel je dvojí: Zaprvé má zlepšit důvěru ve statistické úřady tím, že navrhne určitá institucionální a organizační opatření, a zadruhé má zvýšit kvalitu statistik vytvářených a šířených statistickými úřady prosazováním jednotného uplatňování nejlepších mezinárodních statistických zásad, metod a postupů všemi tvůrci úředních statistik v Evropě.“

Dialogová mise Eurostatu

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2014 se v ČSÚ uskutečnila pravidelná dialogová mise Eurostatu zaměřená na vládní finanční statistiku a ukazatele pro EDP. Účelem těchto misí je přezkoumání metodických postupů v členských zemích při výpočtu deficitu a dluhu vládních institucí či dostupnost kvalitních zdrojů dat. Mise se kromě pracovníků ČSÚ pravidelně účastní i zástupci partnerských organizací, zejména Ministerstva financí, České národní banky či Nejvyššího kontrolního úřadu. Výsledkem jednání jsou doporučení Eurostatu týkající se zejména zařazení subjektů do ekonomických sektorů. Eurostat ocenil ČSÚ za nezávislost, otevřenost a kvalitu údajů.

Statistici na Slovensku

Ve dnech 8.–9. prosince 2014 navštívili zástupci vedení ČSÚ Štatistický úrad Slovenskej republiky. Obě strany se vzájemně informovaly o klíčových problémech, které obě instituce řešily v roce 2014, a o prioritách pro rok 2015. Diskutovaly o revizi národních účtů podle mezinárodně platného standardu ESA2010, o dopadech na klíčové makroekonomické ukazatele v ČR a SR a o přestavbě svých statistických informačních systémů.

Upozornění

Rychlá informace o mírách zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity za prosinec 2014 vyjde v novém termínu 30. ledna 2015 namísto původně avizovaného 2. února 2015. Důvodem je harmonizace termínu s vydáním News Release Eurostatu k mírám nezaměstnanosti v zemích EU.