Přejít k obsahu

Šetření ENERGO 2015 zahájeno

Radek Matějka

04. 12. 2014

  • Události
  • Názory
Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu.

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu. Řada otázek spojených s energetickou bezpečností se řeší v rámci energetické koncepce. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky paliv a energií za přijatelné ceny a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V současné době se na půdě Evropské komise projednává téma energetické účinnosti ve výši 30 % pro rok 2030 cestou úspor paliv a energií v jednotlivých segmentech ekonomiky. Nejen s ohledem na něj bylo letos v dubnu aktualizováno nařízení o energetické statistice. Rozšířily se požadavky na statistiku spotřeby energie v domácnostech. Členské státy mají za úkol poskytnout aktuální statistické údaje o spotřebě jednotlivých paliv a energií a – nově – o účelu jejich způsobu koncového užití. Český statistický úřad proto zahájil metodickou přípravu výběrového šetření v domácnostech pod názvem ENERGO 2015 (šetření o spotřebě paliv a energií v domácnostech). Jak název napovídá, zjišťování se bude týkat omezeného, náhodně vybraného okruhu domácností (nejde o plošné šetření typu SLDB). Realizace je naplánována na druhou polovinu roku 2015. Formou elementárních otázek budou získávány také informace o počtu, typech a spotřebě základních spotřebičů v domácnostech tak, aby bylo možné zjistit jejich průměrnou spotřebu. Výsledky by měly být k dispozici v průběhu roku 2016.
Jen pro představu: české domácnosti se na celkové spotřebě paliv a energií v České republice podílejí přibližně jednou čtvrtinou. Obdobně významný je podíl odvětví dopravy. Nejvíce paliv a energií spotřebovává průmysl – přibližně 37 % z celkové spotřeby. Připravované šetření by nám mělo přinést odpověď na otázku, kolik a jaké energie spotřebují domácnosti na vytápění, chlazení, ohřev vody a další účely. Výsledky se využijí ve státní správě k upřesnění a aktualizaci energetické koncepce. Uplatní se rovněž při sestavování národních či environmentálních účtů, emisní bilance atd.