Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

02. 12. 2014

  • Události
  • Česko
Témata pro Českou statistickou radu. Změny ve vedení ČSÚ. Belgičané informovali o sběru dat. Ze 400 automobilek jich může zůstat jen 40. Fotosoutěž My&Statistika. Předsedkyně v Lucemburku. Zahraniční obchod s Německem. ČSÚ partnerem výstavy Data design.

Témata pro Českou statistickou radu

Na říjnovém jednání České statistické rady (ČSR) informovala Pavla Trendová, pověřená vedením Sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ, její členy o Vyhlášce o Programu statistických zjišťování na rok 2015. Místopředsedové úřadu Marek Rojíček a Eva Bartoňová spolu s manažerem projektu Martinem Lukášem prezentovali průběh závěrečné fáze a výsledků projektu Redesign statistického informačního systému. Ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka přednesl zprávu o plnění závěrů z metodického auditu Index průmyslové produkce. Vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik ČSÚ Jaroslav Sixta prezentoval výsledky revize národních účtů v souladu s ESA2010. Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová vystoupila s informacemi o postupu přípravy projektu SLDB kolem roku 2020 a o problematice působnosti služebního zákona ve vztahu k ČSÚ. Člen ČSR Zdeněk Liška na závěr jednání oznámil, že v souvislosti s odchodem do důchodu požádal předsedkyni ČSÚ o ukončení členství v ČSR ke dni 30. listopadu 2014.

Změny ve vedení ČSÚ

Předsedkyně ČSÚ jmenovala dva nové vrchní ředitele a jednu novou vrchní ředitelku. Vrchním ředitelem sekce produkčních statistik se stal 1. listopadu 2014 Ing. Jan Ernest. Do funkce vrchní ředitelky sekce demografie a sociálních statistik byla uvedena 18. listopadu 2014 RNDr. Michaela Kleňhová. Na pozici vrchního ředitele Sekce obecné metodiky a registrů nastoupil 1. prosince 2014 Ing. Robert
Fialka MBA.

Belgičané informovali o sběru dat

O šetřeních Doprava, restaurace a hotely, Služby a Nábytek a zdraví jednali zástupci Eurostatu a vybraných členských zemí EU v rámci pracovní skupiny ECP (European Comparison Programme). Diskutovali také o přípravě šetření v roce 2015: Potraviny, nápoje a tabák a Osobní vzhled. Ocenili prezentaci statistiků z Belgie, kteří je seznámili s organizací a průběhem sběru dat v jejich zemi.

Ze 400 automobilek jich může zůstat jen 40

Na začátku září se v Eurostatu uskutečnil seminář k tzv. profilování skupin podniků. Představily se na něm nové postupy při tvorbě a definování statistických jednotek vedených v národních statistických registrech. Trendem je získávat kvalitnější statistické informace o nadnárodních skupinách podniků a přesnější pohled na fungování globální (evropské) ekonomiky. Jak na semináři uvedl „duchovní otec“ těchto změn, P. Teillet (INSEE), při uplatnění nového způsobu profilování skupin podniků se například počet automobilových společností v Evropské unii sníží ze současných 400 na mnohem reálnější počet, např. 40. Zástupci ČSÚ na semináři představili dosavadní výstupy z realizace grantového projektu zaměřeného na testování tohoto nového přístupu.

Fotosoutěž My&Statistika

V sídle ČSÚ vyhlásila 7. listopadu 2014 předsedkyně úřadu Iva Ritschelová vítěze druhého ročníku fotografické soutěže zaměstnanců ČSÚ My&Statistika. „Letos již máme co porovnávat,“ řekla hned na úvod. Soutěže se zúčastnilo 111 zaměstnanců s 1 097 fotografiemi, vloni to bylo jen 26 zaměstnanců s 329 fotografiemi. V kategorii Lidé zvítězila Barbora Kohoutová, v kategorii Místa Jiří Růžička, v kategorii Příroda Veronika Wölfelová a v kategorii Aktivity Jiří Růžička, který se stal zároveň absolutním vítězem soutěže.

Předsedkyně v Lucemburku

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se 13. listopadu zúčastnila pravidelného zasedání Výboru pro evropský statistický systém, které se konalo v Lucemburku. Jednalo se zde o implementaci Vize 2020, o modernizaci sociální statistiky a o strategických prioritách ročního programu 2016. Živou diskuzi vyvolalo vystoupení generálního ředitele ředitelství Evropské komise pro obchod Jean-Luca Demartyho, který hovořil o rozvoji obchodu. Narůstající požadavky na statistiku budou mít dopad na její financování. Thomas Wieser, předseda Evropského poradního výboru pro dohled nad statistikou, informoval o peer review a o implementaci revidovaného systému národních účtů.

Zahraniční obchod s Německem

Ve Wiesbadenu ve Spolkovém statistickém úřadě Německa se uskutečnilo pravidelné zrcadlové srovnání vzájemného obchodu mezi Německem a Českou republikou. Vstupem Česka do Evropské unie dosáhly rozdíly v údajích maxima (20 %) a od té doby se soustavně snižují. Při srovnávání semidefinitivních údajů za rok 2013 činil hodnotový rozdíl mezi německým odesláním a českým přijetím pouze –1,7 % a z opačného pohledu 5,4 %. Největší rozdíly se systematicky objevují v kapitolách, do kterých patří elektrotechnické výrobky a automobily, v jejichž produkci hrají velkou roli nadnárodní společnosti.

ČSÚ partnerem výstavy Data design

Vernisáž výstavy Data design: definice, otevřenost, srozumitelnost se uskuteční 2. prosince 2014 v galerii CZECHDESIGN v Praze. Zorganizovalo ji profesionální sdružení designerů, kteří chtějí zvýšit schopnost veřejnosti získat kritický náhled na vizualizaci dat. Designeři vytvářejí povědomí o provázanosti oborů statistiky, médií a grafického designu. Výstava potrvá do 20. března 2015 a budou ji provázet i přednášky odborníků na témata otevřená data a datová žurnalistika.
Více ZDE.