Přejít k obsahu

Veřejnost musí být informována

redakce

24. 06. 2014

  • Události
  • Česko
Vysoce oceňuji snahy ČSÚ měřit administrativní zátěž respondentů a následně ji snižovat.

Vysoce oceňuji snahy ČSÚ měřit administrativní zátěž respondentů a následně ji snižovat. Přístup založený na dobré koordinaci v rámci celé státní správy považuji za velmi racionální. Měl by nejen snížit zátěž, ale přinést i vyšší efektivnost a kvalitu. Pozitivně hodnotím i obezřetný přístup k administrativním datům. Potenciál je bezesporu velký, ale je nezbytná důkladná analýza a dobrá spolupráce mezi správci těchto dat a statistiky.
Myslím si, že je potřebná dobrá komunikace, která vysvětlí podíl statistiky na celkové administrativní zátěži a také usměrní nerealistická očekávání. Snižování zátěže v době enormního nárůstu požadavků na statistické  informace, včetně malých ekonomických subjektů, má své meze. Za důležitou však považuji i otevřenost státní statistické služby přizpůsobovat se novým trendům a pracovat s různými zdroji dat a zároveň informovat veřejnost o výhodách i problémech.