Přejít k obsahu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

redakce

16. 06. 2014

  • Události
  • Svět
V roce 2013 bylo ve Finsku adoptováno celkem 459 dětí. To bylo o sedminu méně než v roce předchozím.

Tento pokles způsobilo snížení počtu dětí adoptovaných z ciziny – jejich počet klesl o pětinu. V roce 2013 našlo ve Finsku nové rodiče 167 dětí narozených v zahraničí. Mezi nimi bylo nejvíce dětí z Číny (45 dětí) a Jižní Afriky (33). Třetí největší skupinou mezi dětmi adoptovanými ze zahraničí byly ty, které se narodily v Rusku (19 dětí). Naopak domácích adopcí bylo meziročně o třetinu více a jejich počet dosáhl 292 dětí. Téměř šest z deseti adoptovaných dětí byly mladší pěti let. Počet chlapců a dívek byl vyrovnaný. Čtyři pětiny adoptovaných cizinců získaly adopcí oba rodiče. Malí Finové se do rodiny, ve které byl otec i matka, dostali jen z jedné třetiny. Dalších 101 finských dětí bylo adoptováno partnerskými dvojicemi, které uzavřely registrované partnerství. Typický adoptivní rodič byl ve věku 40–44 let. Více ZDE.

Obecní kultura na Maltě

V roce 2013 uspořádaly místní samosprávy na Maltě 593 kulturních akcí. Na většině z nich nebylo třeba platit žádné vstupné. Radnice při nich většinou cílily na dospělé. Více než dvě třetiny slavností, festivalů, koncertů aj. byly určeny právě jim. Pro seniory byla určena desetina kulturních akcí pořádaných maltskými radnicemi. Na děti a mládež se zaměřovala jen necelá desetina kulturních podniků. Nejčastěji mají Malťané příležitost se setkat na kulturní akci v prosinci, nejméně v lednu. Mezi oblíbené měsíce patří také červen a září. O prázdninových měsících, v červenci a v srpnu, se počet kulturních akcí snižuje a pohybuje se na úrovni ročního průměru. Určitou roli také hraje počet víkendů, které připadnou na jednotlivé měsíce v roce. V nadpoloviční většině případů se jednalo o každoročně opakující se akce, v necelé polovině šlo o jednorázové podniky. Celkový počet osob, které se v roce 2013 zúčastnily nějaké kulturní akce, dosáhl 563 tis. Více ZDE.

Mezinárodní den bez tabáku

U příležitosti mezinárodního dne bez tabáku (31. květen) vyzvala Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) k celosvětovému zvýšení daní na tabák a tabákové výrobky. Na základě údajů z roku 2012 WHO odhaduje, že by zvýšení daní o 50 % ve všech zemích světa snížilo počty kuřáků o 49 mil. v průběhu následujících tří let a vedlo by k záchraně 11 mil. životů. WHO přitom vychází mimo jiné z pozitivní zkušenosti Francie, kde se od počátku 90. let 20. stol. do roku 2005 trojnásobně zvýšila cena cigaret (očištěno o inflaci). O několik let později se počet mladých mužů, kteří zemřeli na rakovinu plic, začal snižovat. Zkušenosti na Filipínách ale byly jiné. Zvýšení daně na tabák a tabákové výrobky nevedlo sice ke snížené spotřebě těchto výrobků, ale vláda vybrala více prostředků, které mohla následně vložit do kampaně zaměřené na nebezpečí spojené s kouřením.
Užívání tabáku je světově nejrozšířenější odvratitelná příčina úmrtí. Dnes podle WHO umírá na celém světě každých šest sekund jeden člověk na nemoci, které jsou způsobené právě užíváním tabáku. Zhruba desetina z nich jsou nekuřáci. Více ZDE.