Přejít k obsahu

Být on-line ve špitálu je in

Markéta Arce

13. 06. 2014

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT ve zdravotnictví
Objednávání a konzultace po netu, odkazy na sociální sítě nebo informace o WiFi připojení v prostorách nemocnice. To jsou nové služby, s nimiž se nemocnice snaží přiblížit pacientům a široké veřejnosti.

Úplně poprvé byl odkaz na sociální síť zaznamenán v roce 2010, a sice u jedné nemocnice. O dva roky později to již bylo 27 nemocnic a konečně v 1. čtvrtletí 2014 měla svůj profil na sociální síti čtvrtina nemocnic (39), přičemž některé z nich využívají více než jednu sociální síť.
Nejčastěji nemocnice odkazují na svůj profil na Facebooku (39 nemocnic). Síť YouTube využívá šest nemocnic, zejména pro publikování videí ze života nemocnice, interview, zdravotnickou osvětu, ale také pro prezentaci odborných videí. U pěti nemocnic zaznamenáváme odkaz na Twitter a dvě nemocnice využívají účet Google+.
Průzkum Českého statistického úřadu sledoval pouze skutečné profily, nikoliv pouhé prokliknutí „LIKE“, „TWEET“ či podobné nástroje pro sdílení obsahu na řadu dalších sítí. Zaznamenáno bylo také po jednom profilu na profesní síti LinkedIN a sítích SlideShare (síť pro sdílení prezentací) a 4Share  (obdoba Ulož.to). Nově se objevil odkaz na sítě pro sdílení fotografií Flickr, Instagram a Pinterest.

Rozsah pokrytí WiFi připojení se liší

Atraktivní záležitostí pro pacienty a veřejnost je nabídka WiFi připojení v rámci nemocničního zařízení. Zatímco v roce 2012 WiFi připojení nabízely čtyři nemocnice z deseti, v 1. čtvrtletí 2014 se již jednalo o sedm z deseti nemocnic. Rozsah pokrytí WiFi se v jednotlivých zařízeních velmi liší.  Pokryty bývají pouze vybrané pavilony, oddělení nebo jen vymezené společné prostory. V malé míře signál WiFi pokrývá celá zařízení. Někde je připojení umožněno na celém lůžkovém oddělení, jinde je možné pouze u nadstandardních pokojů. Některé nemocnice nabízejí také možnost pronájmu tabletu či notebooku. Cena WiFi připojení kolísá podle délky povoleného přístupu. Zatímco v jedné nemocnici je WiFi zcela zdarma, v jiné je přístup po 20 minutách placený. Objevuje se také va­rianta, kdy pacienti mají k WiFi časově neomezený přístup, kdežto návštěvníci nemocnice mají přístup omezen na dvě hodiny za den.

On-line informace a on-line služby na webech nemocnic (1. čtvrtletí 2014, % z celkového počtu nemocnic v ČR)

On-line informace a on-line služby  na webech nemocnic (1. čtvrtletí 2014,  % z celkového počtu nemocnic v ČR)
Zdroj: ČSÚ

On-line objednávání i konzultace

On-line objednávání na vyšetření je rychlé a efektivní řešení. Stačí sednout k počítači a vyplnit stručný formulář na internetu. Služba stále není příliš rozšířená, nicméně v průběhu let zaznamenává vzestup. V roce 2009 bylo možné se on-line objednat u devíti nemocnic, v 1. čtvrtletí 2014 tuto službu nabízelo již 25 nemocnic (16 %). Nejčastěji se lze objednat pomocí on-line formuláře pouze na jeden typ vyšetření, ve většině případů na mamografické vyšetření a gynekologii. Komplexnější on-line objednávání se vyskytlo buď formou samostatného řešení přímo na stránce nemocnice, anebo přesměrováním na systém společný pro více zdravotnických zařízení (např. MojeAmbulance, eAmbulance nebo systém MySOLP).
V případě společného systému pro více zařízení si pacient zvolí zařazené zdravotnické zařízení, příp. konkrétního lékaře. Systém mu následně nabídne volné termíny a časy. Pacient po dokončení objednávky automaticky obdrží potvrzovací SMS nebo email a později také notifikaci o nadcházející návštěvě lékaře.

Úvodní stránka a kontaktní údaje nabízené na webových stránkách nemocnic (1. čtvrtletí 2014, % z celkového počtu nemocnic v ČR)

Úvodní stránka a kontaktní údaje nabízené na webových stránkách nemocnic  (1. čtvrtletí 2014, % z celkového počtu nemocnic v ČR)
Zdroj: ČSÚ

On-line konzultace umožňují konzultovat zdravotní stav s lékařem pomocí on-line formuláře (někdy se uvádí on-line poradna), kdy lékař po zhodnocení možného řešení odpoví elektronickou poštou nebo zveřejní odpověď na webové stránce nemocnice. On-line konzultace nemohou nahradit návštěvu lékaře, mohou však orientovat pacienta správným směrem. V 1. čtvrtletí 2014 nabízelo tuto službu pouze 17 nemocnic, což činí 11 % (oproti dvěma procentům v roce 2009) z celkového počtu nemocnic s webovou stránkou. Za on-line konzultaci se nepovažuje oboustranná komunikace přes email nebo on-line formuláře Napište nám či Zeptejte se, který nabízela téměř polovina nemocnic.
V 1. čtvrtletí 2014 nabídlo kromě zmíněných služeb pět procent nemocnic zasílání novinek na email, případně pokročilejší technologii, sledování novinek pomocí RSS kanálů (12 %). Toto je formát pro čtení aktuálních článků, jejichž seznam se zobrazí přímo ve čtečce RSS a dává uživateli možnost konkrétní článek načíst ze serveru. U šesti procent nemocnic našel využití také QR kód, kdy zakódovaný obrazec nese např. kontaktní informace, které se po nafocení mobilním telefonem dekódují pomocí QR čtečky.

Rozložení profilů nemocnic na sociálních sítích (1. čtvrtletí 2014, % z celkového počtu nemocnic využívajících některou sociální síť)

Rozložení profilů nemocnic  na sociálních sítích  (1. čtvrtletí 2014, % z celkového počtu nemocnic využívajících některou sociální síť)
Zdroj: ČSÚ

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost