Přejít k obsahu

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Eva Henzlerová

16. 05. 2014

  • Události
  • Svět

Evropská unie na vrcholu

V roce 2011 se země EU28 podílely 18,6 % na tvorbě světového hrubého domácího produktu (podle parity kupní síly). Druhé místo patřilo Spojeným státům americkým s 17,1 %, třetí místo obsadila Čína s téměř 15% podílem. Tyto tři ekonomiky tak tvořily více než polovinu světového hrubého domácího produktu, uvádí ve své dubnové zprávě Eurostat. Podíly dalších 13 zemí (mimo země EU28) se pohybovaly mezi 6,4 % (Indie) a 1,0 % (Tchaj-wan). Na všechny ostatní ekonomiky ve světě tak v roce 2011 zbývalo 17,5 % celosvětového hrubého domácího produktu.
Vyššího hrubého domácího produktu na obyvatele než v EU28 dosáhly ve Spojených státech amerických – více než 1,5násobek unijního průměru – a dále v Saúdské Arábii, Austrálii, Kanadě a na Tchaj-wanu. Poslední zemí, v níž byl tento makroekonomický ukazatel vyšší než v EU28, bylo Japonsko. Celosvětový hrubý domácí produkt dosahoval v roce 2011 pouze 40 % unijního průměru.
Více ZDE.

Na světě ročně zemřou tři miliony novorozenců

V důsledku komplikací v těhotenství či při porodu umírá podle Organizace spojených národů na světě každé dvě minuty jedna žena. Za jeden rok je tak těhotenství či porod příčinou úmrtí zhruba 287 tis. žen. Kromě nich zemřou ročně také asi tři miliony novorozenců.
Prenatální péče a přítomnost při porodu – to jsou služby, které na světě poskytují tisíce porodních asistentek a i mnozí další školení pracovníci. Organizace spojených národů odhaduje, že díky nim se ročně podaří zachránit 3,6 mil. životů. Přítomnost školené osoby při porodu (nemusí jít vždy o lékaře) je nejdůležitějším faktorem pro přežití matky a jejího dítěte. Každé třetí dítě však přichází na svět bez odborné pomoci. Právě tato skutečnost se připomíná při příležitosti Světového dne porodních asistentek, který připadá na 5. května.
Více ZDE.

Uživatelů internetu budou už tři miliardy

Mezinárodní telekomunikační unie ve své dubnové zprávě odhaduje, že na konci roku 2014 počet uživatelů internetu překročí tři miliardy, tj. 40 % světové populace. Třetina bude z vyspělých zemí, zbývající dvě třetiny ze zemí třetího světa. A právě v nich žije 90 % těch, kteří zatím přístup k internetu nemají. Čím dál více je pro přístup k síti využíváno mobilní širokopásmové připojení. Tento rozvoj souvisí především se stále rostoucím počtem uživatelů mobilních telefonů v Asii a Africe. Trh s mobilním připojením je vůbec jedním z nejrychleji rostoucích tržních odvětví a podle odhadu Mezinárodní telekomunikační unie se i v roce 2014 bude pohybovat ve dvouciferných číslech. I ti, kteří doposud používali pevného připojení, dávají postupně přednost bezdrátovému. Od roku 2009 se totiž počet pevných telefonních linek na celém světě snížil o sto milionů.
Více ZDE.