Přejít k obsahu

Úskalí statistiky maloobchodu

Marie Boušková

16. 05. 2014

  • Události
  • Názory

Z hlediska podílu na tvorbě hrubého domácího produktu či na celkové zaměstnanosti nepatří maloobchod mezi ta největší a nejdůležitější odvětví. Jelikož však na jeho správném fungování závisí spokojenost spotřebitelů, tedy nás všech, patří informace o maloobchodě mezi obzvlášť vyhledávané údaje.
Data o vývoji maloobchodních tržeb bývají považována za jeden z možných zdrojů informací o spotřebě domácností. Proto je také index maloobchodních tržeb ve stálých cenách zařazen mezi hlavní evropské ekonomické indikátory (Principle European Economic Indicators – PEEI).
V některých komoditách a sortimentech je však obtížné, ne–li dokonce nemožné, odlišit velkoobchod, tj. prodej podnikům, od maloobchodu, tj. prodej konečným spotřebitelům. Tento problém se týká prodeje pohonných hmot u čerpacích stanic, kde tankují jak osobní auta, tak nákladní vozy či podniková auta, a také nákupů výpočetních a informačních technologií a kancelářských potřeb.
Obtížnost či dokonce nemožnost rozlišit velkoobchodní tržby od maloobchodních se nejvíce ukazuje na prodeji automobilů. Proto tvoří velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly samostatný oddíl Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
Již dlouhou dobu pociťuje jak odborná, tak laická veřejnost nedostatek aktuálních informací o velikosti, sortimentní struktuře a regionálním rozložení maloobchodní sítě v České republice. Není divu. Poslední cenzus maloobchodních prodejen se uskutečnil již v roce 1999. Od té doby se však situace na českém maloobchodním trhu radikálně změnila. Domácnosti uspokojují své potřeby v nákupních centrech, hypermarketech a supermarketech, případně v malých obchůdcích, kterých je v maloobchodní síti v České republice velké množství. Stále častěji nakupují přes internet a vyhledávají nákupní příležitosti na farmářských trzích. I tato změna nákupního chování spotřebitelů statistiky komplikuje.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby