Přejít k obsahu

Přehled událostí z Českého statistického úřadu

redakce

16. 05. 2014

  • Události
  • Česko

Revize dat cestovního ruchu

Český statistický úřad aktualizoval Registr hromadných ubytovacích zařízení a revidoval data kapacit i návštěvnosti za roky 2012 a 2013. Učinil tak na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu. Revidované údaje jsou k dispozici v časových řadách na http://bit.ly/1l1QFjN.

Optimalizace výpočetní techniky v ČSÚ

Z důvodu ukončení podpory operačního systému Windows XP zmigroval Český statistický úřad do konce letošního dubna 1 746 pracovních stanic na systém Windows 7. Přechod na nový operační systém se v průběhu tří měsíců obešel bez komplikací a činnost úřadu nebyla narušena. Zároveň došlo ke konsolidaci výpočetní techniky. Většina uživatelů v ČSÚ používá jeden počítač. V provozu je pouze tolik techniky, kolik je k výkonu práce organizace nezbytné.

Nový ročník fotosoutěže

Poslední dubnový den se konala v ústředí ČSÚ v Praze na Skalce vernisáž fotografií zaměstnankyně úřadu Hany Balašové, vítězky loňské fotosoutěže My&Statistika. Hana Balášová žije v Chrudimi a od roku 1988 pracuje na Krajské správě ČSÚ v Pardubicích. Jejím koníčkem je fotografování vážek.
Na setkání příznivců fotografie vyhlásila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová nový ročník fotosoutěže
My&Statistika. Zúčastnit se ho mohou od 1. května do 30. září 2014 všichni současní i bývalí zaměstnanci úřadu.

Zlatý středník: Top Rated pro Statistiku&My

Časopis Českého statistického úřadu Statistika&My se zařadil mezi „Formule 1“ firemních časopisů. V tradiční soutěži  PR Klubu Zlatý středník v kategorii nejlepších B2C firemních časopisů a novin se umístil hned za trojicí Das Auto Magazin (vydavatel Porsche Česká republika, s. r. o.), Palladium Magazine (vydavatel Chicago Consulting Praha, s. r. o.) a Vlastní cestou (Rodinný pivovar Bernard a. s.). Diplom „Top Rated“ je pro vydavatele, který dosud soutěžil v samostatné kategorii neziskového sektoru a státní správy, o to cennější, o co přísnější byla letošní porota. Ta totiž ze 17 kategorií a podkategorií udělila ceny pouze v deseti z nich.

Spolupráce s Plzeňským Prazdrojem

Na začátku letošního roku se obrátili zástupci společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., na Krajskou správu Českého statistického úřadu v Plzni se žádostí o spolupráci. Jejich požadavek se týkal sledování návštěvnosti prohlídkových tras a dalších služeb v cestovním ruchu, které společnost nabízí. Konzultace spočívá především v jasném nastavení metodiky ukazatelů charakterizujících počty osob využívajících služby a prostory, které mohou turisté a hosté Plzeňského Prazdroje navštívit.

ČSÚ na Univerzitě Hradec Králové

Studentům druhého ročníku Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prezentovala Věra Varmužová z Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové možnosti internetového portálu úřadu.
Vysokoškoláci se seznámili s obsahem webových stránek a strukturou a zdroji regionálních údajů zveřejňovaných na stránkách krajských správ ČSÚ. V předmětu ekonomická statistika totiž probírají výpočet cenových indexů, váhy ve spotřebním koši, průměrné mzdy a demografické pravděpodobnosti.
Studenty zaujaly informační materiály a časopisy ČSÚ, zejména Statistika&My. Zajímali se také o registry a výsledky sčítání lidu, domů a bytů a jejich publikování.

Seminář o výzkumu, vývoji a inovacích ve statistikách a analýzách

Na konci dubna se uskutečnil společný seminář ČSÚ a Technologického centra Akademie věd ČR. Již tradičně se zaměřil na statistiky a analýzy vědy, technologií a inovací. Akce, která se tradičně těší velké pozornosti, se zúčastnilo asi 50 posluchačů z řad ministerstev, implementačních agentur, vysokých škol, vědeckých ústavů i odborné veřejnosti. V letošním pátém ročníku se přednášející zaměřili především na statistiky a analýzy vyspělých technologií a spolupráci ve výzkumu a vývoji.
Seminář zahájil místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. Hovořil o změnách v ekonomice a možnostech statistiky je zachytit. Zaměřil se především na oblast výzkumu a vývoje v rámci Evropského systému národních a regionálních účtů (ESA 2010). Ten totiž představuje nejnovější mezinárodně kompatibilní účetní rámec EU, který systematicky a podrobně popisuje hospodářství a také výpočet hrubého domácího produktu. Zdůraznil, že na rozdíl od minulosti budou výdaje na výzkum a vývoj uznány jako tvorba kapitálu.
Dalším vystupujícím z ČSÚ byl Martin Mana, vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti. Ve své přednášce zdůraznil význam propojení různých zdrojů statistických dat s cílem statisticky podchytit jak výsledky výzkumné, vývojové a inovační aktivity, tak i intenzitu spolupráce veřejné a soukromé sféry v těchto oblastech. Jeho kolega, Karel Eliáš z KS ČSÚ ve Zlíně, zaměřil svou prezentaci na statistiky vyspělých technologií.

Olomoučtí statistici poskytli údaje Standard & Poor´s

Dubnového jednání zástupců Magistrátu města Olomouc a ratingového týmu Standard & Poor´s se zúčastnili i zaměstnanci Krajské správy ČSÚ v Olomouci.
Statistici zodpověděli dotazy o celkovém počtu obyvatel města Olomouce včetně ročních přirozených i migračních přírůstků/úbytků ve srovnání s jinými českými městy srovnatelné velikosti a celým Olomouckým krajem a Českou republikou za léta 2000–2013 s výhledem na roky 2014–2020. Poskytli také údaje o deseti největších organizacích a společnostech ve městě Olomouci podle počtu zaměstnanců. Vyčíslili nárůst mezd v Olomouckém kraji v letech 2010–2013 a informovali o aktuálním profilu struktury místní ekonomiky podle hospodářských odvětví.
Stejně jako v roce 2013 přispěli i letos statistici z Krajské správy ČSÚ k obhájení pozitivního výhledu ratingového hodnocení.

Závody dračích lodí

V sobotu 3. května se v ústeckém Vanově konaly tradiční závody dračích lodí. Vůbec poprvé se v tomto sportovním klání představila i posádka z Českého statistického úřadu, která v extrémně chladném počasí hájila jeho barvy. V celkem třech rozjížďkách zlepšovala reprezentace českých statistiků svůj čas i techniku a obsadila konečné 33. místo. I přes skutečnost, že se pro značnou část týmu jednalo o vodáckou premiéru, dokázala dračí loď ČSÚ tvořená z poloviny ženami a z poloviny muži obstát v soubojích se zkušenějšími, většinou navíc čistě mužskými osádkami ostatních plavidel.

Pozvánka na výstavu: Lidé v proměnách času

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Population Europe: The European Population Partnership, Český statistický úřad a Česká demografická společnost vás zvou na vernisáž výstavy Lidé v proměnách času. Akce se uskuteční ve středu 21. května 2014 od 16:00 h v prostorách Křížové chodby Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Výstava bude denně přístupná od 9.00 do 18:00 h až do 17. června 2014.
Více na http://bit.ly/1gyh5qK.

Studijní návštěva k podnikové statistice

Na konci dubna navštívili Český statistický úřad v rámci série studijních návštěv členských zemí ředitelka podnikových statistik Eurostatu Maria-Helena Figueira, vedoucí oddělení statistiky produkce a zahraničního obchodu Ani Todorova a vedoucí oddělení strukturální podnikové statistiky Axel Behrens.  Zahraniční delegaci přijala předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na dvoudenním semináři se pak za účasti pracovníků ČSÚ a České národní banky diskutovalo o strategických otázkách evropské podnikové statistiky. Více informací o tomto tématu se dozvíte z rozhovoru s Marií-Helenou Figueira na str. 12.