Přejít k obsahu

Míra investic firem v EU níž

Drahomíra Dubská

16. 05. 2014

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
I přes dva roky trvající recesi je míra investic nefinančních podniků v České republice jedna z nejvyšších v Evropě.

Soukromé firmy a veřejné korporace v ČR, které vyrábějí zboží nebo poskytují služby nefinančního charakteru, investovaly v poměru ke své  vytvořené hrubé přidané hodnotě tolik, že se ze zemí EU28 umístily v roce 2012 na třetí nejvyšší příčce. Za rok 2013 ještě roční data známa nejsou, avšak během roku míra investic v ČR narůstala až na 28,2 % ve 4. čtvrtletí, tj. nejvíce ze všech zemí EU s dosažitelnými daty.
Ovšem dlouhodobě obecně platí, že vysoká míra investic je typická spíše pro země, které ještě nemají dost „nainvestováno“ a ekonomicky vyspělejší země teprve dohánějí. To se týká Slovenska (27,5 %) nebo Lotyšska (25,3 %). Například míra investic nefinančních podniků v Německu činila v roce 2012 jen 17,1 %. Tato nejsilnější evropská ekonomika překonala hranici 19,0 % v posledních deseti letech jen v době vrcholící konjunktury (2007 a 2008).
V relaci ke svému ekonomickému výkonu investují velmi málo nefinanční podniky v Irsku (v posledním čtvrtletí 2013 jen 11,9 % proti 10,0 % za celý rok 2012). Propad investic v této relaci zaznamenalo Španělsko (na 21,2 % z 24,1 %) a také Finsko, Portugalsko a Itálie, kde v roce 2012 přesahovala míra investic 20 %. Růst kromě České republiky a Irska vykázaly i Nizozemsko, Spojené království a Francie. Podle úhrnného údaje však za celý rok 2013 klesla míra investic nefinančních podniků v EU28 na 19,1 % z 19,7 % v roce 2012 (v eurozóně na 19,2 % z 19,9 %).

Míra investic nefinančních podniků v EU ve 4. čtvrtletí 2013

Míra investic nefinančních podniků v EU ve 4. čtvrtletí 2013
Zdroj: Eurostat (k 30. 4. 2014)