Přejít k obsahu

Události ze světa

Eva Henzlerová

24. 04. 2014

  • Události
  • Svět
Výběr zajímavostí z oblasti statistiky.

Světový den zdraví

Letošní světový den zdraví, který každoročně připadá na 7. dubna, se konal pod heslem Malé kousnutí – velký problém. Byl věnován zejména problematice nemocí, které se přenáší kousnutím hmyzu. V celosvětovém měřítku se jedná především o malárii a horečku dengue, žlutou zimnici a japonskou encefalitidu. Tyto nemoci jsou obvykle spojovány s tropickými oblastmi, ale v souvislosti s globálním oteplováním se komáři, kteří jsou jejich přenašeči, vyskytují i v místech, kde bychom to neočekávali. Horečka dengue se vyskytuje ve zhruba stovce zemí světa a je jí ohrožováno více než 2,5 mld. osob. WHO ve své zprávě uvádí, že se objevila na Floridě, v Číně a i v Itálii, Portugalsku či Chorvatsku. Malárií se lze nakazit i v turisty oblíbeném Řecku a Turecku.
V podmínkách ČR je riziko malárie či horečky dengue zanedbatelné, ale i tak jsme ohroženi nemocemi, které se přenáší hmyzím kousnutím: lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou. Podle údajů ÚZIS ČR v roce 2013 onemocnělo klíšťovou encefalitidou 625 osob, lymskou boreliózou pak 4 646 osob. Více ZDE.

V Německu studuje stále více cizinců

V akademickém roce 2013, tj. v letním semestru 2013 a zimním semestru 2013/2014, nastoupilo v Německu do prvního ročníku vysokých škol celkem 507 tis. studentů. Ve srovnání s předchozím rokem se počet studentů zvýšil o 2,4 % a oproti roku 2000 došlo k nárůstu o 61,2 %. Počet cizinců studujících v prvním ročníku se od roku 2000 zvýšil o 84,0 %. V roce 2013 jich bylo poprvé zaznamenáno více než 100 tis. To bylo o 5,5 tis. (o 5,8 %) více než v roce 2012. Studenti-cizinci tak již tvoří téměř pětinu studentů prvního ročníku. Celkově mezi studenty prvního ročníku mírně převažovali muži, ale mezi studenty-cizinci bylo více žen. Více ZDE.

Nejlépe řeší problémy mladí Singapurci

Mezinárodní testování PISA je obvykle spojeno se zjišťováním úrovně matematické a čtenářské gramotnosti. V projektu PISA 2012 byla již popáté mezi 15–16letými studenty testována také schopnost řešit problémy. Šetření se zúčastnili studenti ze 41 zemí a dále z Hongkongu, Macaa a Šanghaje. První příčku obsadili studenti ze Singapuru a i na dalších šesti místech se umístili studenti z asijských zemí. Osmé místo patřilo Kanaďanům, devátí byli australští studenti. Až na desátém místě skončili první zástupci evropského kontinentu – Finové. Českým studentům patřilo společně s Němci celkové 16. místo. V testu nebyly žádné úlohy, k nimž by bylo zapotřebí mít nějaké odborné znalosti. Více ZDE.

Čínský průmysl zpomalil

Podle údajů čínského statistického úřadu se průmyslová výroba v Číně za první dva měsíce roku 2014 zvýšila meziročně o 8,6 %. Jednalo se tak o nejpomalejší růst za posledních pět let. Těžební průmysl zaznamenal nárůst o 3,5 %, zpracovatelský průmysl vzrostl o 9,8 % a výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody narostla meziročně o 4,0 %. Z hlediska vlastnické struktury byl v měsících lednu a únoru zaznamenán nejvyšší nárůst u akciových společností (+9,9 %), nadprůměrně rostly také průmyslové podniky vlastněné cizími investory či investory z Hongkongu, Macaa či Tchaj-wanu (+7,8 %). U podniků ve vlastnictví státu se produkce zvýšila o 4,4 %. Nejmenší nárůst pak statistici zaznamenali u družstevních podniků (+3,9 %). Výsledky z počátku roku tak naznačují zpomalování druhé největší ekonomiky světa a ohroženo je i avizované letošní tempo růstu HDP na úrovni 7,5 %. Více ZDE.

Důsledky znečištění ovzduší

Nové údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) odhalily silnější vazbu kvality ovzduší s úmrtími v důsledku kardiovaskulárních nemocí či rakoviny a pochopitelně také u nemocí dýchací soustavy.
Podle odhadů WHO umírá na světě ročně sedm mil. osob kvůli špatnému ovzduší. To je zhruba každý osmý z celkového ročního počtu zemřelých. WHO upozorňuje, že se takto neprojevuje jen horší či špatná kvalita venkovního ovzduší. Především v chudších oblastech světa jsou ženy, děti a starší lidé ohrožováni nekvalitním materiálem, který používají v lokálních topeništích při přípravě teplých pokrmů. Více ZDE.

Zboží do Evropy se vozí přes Rotterdam

I v roce 2012 si rotterdamský přístav udržel postavení nejvytíženějšího nákladního přístavu v EU28, když přes něj prošlo 396 mil. tun zboží (stejně jako v předchozím roce), zatímco v Antverpách, jimž stabilně patří mezi evropskými přístavy druhé místo, se vyložilo a naložilo jen 165 mil. tun zboží. V největším německém přístavu – Hamburku – se v roce 2012 celkem naložilo či vyložilo 114 mil. tun zboží.
Přístav v Doveru využilo ve stejném roce 12,1 mil. pasažérů. Více než 10 mil. cestujících prošlo branami řeckých přístavů Paloukia a Perama a také ve finských Helsinkách.
Meziročně se počet cestujících, kteří se nalodili či vylodili v některém z přístavů v zemích EU28, snížil o tři procenta, množství přepravovaného zboží, vyjádřeno v tunách, pokleslo o jedno procento. Více ZDE.