Přejít k obsahu

Události z domova

redakce

24. 04. 2014

  • Události
  • Česko
Přehled uplynulých i očekávaných událostí z Českého statistického úřadu.

Čísla pro eurovolby

Státní volební komise vylosovala čísla pro všechny politické strany, politická hnutí a koalice, které podaly kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu. Losování s využitím dvou plastových nádob provedli Václav Henych z Ministerstva vnitra a Jiří Prox z Českého statistického úřadu. V jedné nádobě byla v obálkách čísla, ve druhé lístky s názvy všech 39 subjektů, které kandidují. Volby do Evropského parlamentu se konají 23. a 24. května 2014.

ČSÚ opět na veletrhu Svět knihy

Ve dnech 15. až 18. května 2014 se na Výstavišti Praha – Holešovice uskuteční jubilejní 20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. V pravém křídle Průmyslového paláce, kde vystavují převážně vydavatelé odborné literatury, bude mít Český statistický úřad i letos svůj stánek. V loňském roce se u něj zastavilo na 1 200 návštěvníků a o činnost a výstupy úřadu projevovali velký zájem.

Statistika zemědělství v praxi

Čestným hostem XXII. sněmu Agrární komory České republiky byl na osobní pozvání prezidenta Agrární komory Jana Veleby ředitel odboru statistiky zemědělství a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek.  Sněm jednal o implementaci pravidel Společné zemědělské politiky EU na plánovací období 2014–2020 a o promítnutí Strategie pro růst českého zemědělství a potravinářství do národních předpisů. Přítomní delegáti obdrželi publikaci Výsledky zemědělské výroby a spotřeba základních potravin, kterou ČSÚ při této příležitosti zpracoval.

Vozový park přátelský k životnímu prostředí

ČSÚ vysoce překonal hranici 25% podílu „ekologicky přátelských“ vozidel vyplývající z Programu obměny vozového parku veřejné správy schváleného vládou v prosinci 2008. Z celkového počtu 73 vozidel provozovaných úřadem jich plných 62 odpovídá definici „ekologicky přátelského“. Za něj je považován takový automobil, který splňuje emisní limity EURO 5, případně vyšší, a dále pak v závislosti na výkonu motoru a druhu pohonu vozidla (zážehový, vznětový) i určitý limit emisí oxidu uhličitého. Český statistický úřad se tak v rámci veřejné správy zařadil mezi premianty. „Po mém nástupu do funkce jsme přehodnotili financování našeho vozového parku, vypověděli jsme velmi náročný leasing a místo toho jsme nakoupili nové vozy,“ komentuje změnu předsedkyně úřadu Iva Ritschelová.

Návštěva z Turecka

Ve dnech 9.–11. dubna přijeli na studijní návštěvu do ČSÚ odborníci ze statistického úřadu Turecka. Program jednání, které se uskutečnilo v rámci projektu technické asistence, do něhož je ČSÚ také zapojen, byl zaměřen na sestavování ročních sektorových účtů. Experti představili postupy a metody, které používají při kompilaci sestavy účtů za jednotlivé institucionální sektory. Na setkání statistiků  se diskutovalo o vazbách sektorových a odvětvových účtů a tabulek dodávek a užití, které má ČSÚ, na rozdíl od jiných zemí, vzájemně zcela konsistentní.

Destrukce české státní správy

První dubnový den Edvard Outrata, bývalý předseda ČSÚ, pokřtil knihu Destrukce české státní správy, na které spolupracoval s Vlastimilem Růžičkou. Titul se snaží nalézt odpověď na otázku, jak se lze v českém prostředí dobrat k profesionální a výkonné státní správě. O představení knihy se kromě autorů postaral i bývalý předseda Senátu Petr Pithart. Mezi hosty nechyběli bývalí i současní zaměstnanci ČSÚ, včetně předsedkyně Ivy Ritschelové.

Atlas SLDB se studentům líbí

Na Univerzitě Pardubice se v březnu konala výstava věnovaná publikaci Atlas – Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Velkoformátové mapové listy umožňovaly porovnat prostorovou diferenciaci jevů mezi kraji, správními obvody obcí s rozšířenou působností i všemi obcemi v ČR. Posluchače Dopravní fakulty Jana Pernera zaujalo zobrazení hlavních směrů vyjížďky za prací do nejvýznamnějších center zaměstnání. Na výstavě spolupracovala KS ČSÚ v Pardubicích.

Vernisáž výstavy

Dne 3. dubna se v ČSÚ v Praze na Skalce konala vernisáž fotografií kameramana Pravoslava Flaka.
Ve fotografických asamblážích se Pravoslav Flak soustřeďuje na jednoduché reflexivní nápady a vtipné pointy, které mnohdy přecházejí až do oblasti černého humoru.
Jako hosté na vernisáži vystoupili houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a herečka Milena Steinmasslová. Výstavu je možné navštívit do konce dubna 2014.

Geoinformatici v ČSÚ

KS ČSÚ v Pardubicích navštívila v březnu skupina studentů a pedagogů geoinformatiky z Univerzity Palackého v Olomouci, VŠB-TU v Ostravě, Mendelovy Univerzity v Brně a Západočeské Univerzity v Plzni. Studenty zajímalo využití geoinformačních technologií v ČSÚ. Vedoucí oddělení statistických územních jednotek Zdeňka Udržalová hovořila o využívání kartografických metod v prezentaci statistických údajů s podporou statistických registrů a o záměru vytvořit cyklus dynamických map základních sídelních jednotek. Nechybělo ani představení webové aplikace iRSO, která umožňuje vyhledání budov i územních celků a tvorbu reportů, např. o obci či městském obvodu.