Přejít k obsahu

Stagnace se dotkla i pojišťovnictví

Světlana Škapová

18. 04. 2014

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Doprava
Z výše předepsaného hrubého pojistného vyplynulo, že v roce 2012 meziročně vzrostlo životní pojištění o 4,4 %. Neživotní pojištění zaznamenalo pokles o 0,2 %. Vývoj v pojišťovnictví tak odpovídal celkovému vývoji české ekonomiky.

Zajímavá čísla přináší pohled na jednotlivé druhy neživotního pojištění. Ačkoliv celkový vývoj tohoto pojistného trhu má klesající tendenci, počet pojištěných osob u pojištění úrazového a zdravotního zaznamenal meziroční nárůst o 12,5 %.
Celkový počet pojištěných vozidel se zvýšil oproti srovnatelnému období roku 2011 o 0,4 %, přičemž hlavní podíl na tomto zvýšení náleží pojištění ostatních druhů pojištění motorových vozidel. Zde došlo k 4,1% zvýšení.
Nárůst byl rovněž zaznamenán u počtu platných smluv. Podílely se na něm především takové pojistné produkty, jako jsou například pojištění požáru a ostatních škod na majetku včetně pojištění odpovědnosti.
Předepsané přímé hrubé pojistné (tj. předepsané hrubé pojistné z přímých obchodů bez aktivního zajištění) meziročně pokleslo o 1,1 %. Mírného nárůstu bylo dosaženo u úrazového a zdravotního pojištění, u pojištění požáru a ostatních škod na majetku, u pojištění odpovědnosti a pojištění pomoci, zákonných výdajů a ostatních pojištění pro případ finančních ztrát.
Meziročně došlo k poklesu plateb předepsaných klientům u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a u ostatních druhů pojištění motorových vozidel. Tato skutečnost je spojována s vývojem cen povinného ručení. V posledních letech totiž každoročně ručení klesá v důsledku cenové politiky na pojistném trhu.
Více informací najdete v publikaci Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven a penzijních fondů za rok 2010 až 2012 na internetové adrese ZDE.

Předepsané hrubé pojistné – životní pojištění (v mil. Kč)

Předepsané hrubé pojistné – životní pojištění (v mil. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Předepsané hrubé pojistné – pojišťovny (v mil. Kč)

Předepsané hrubé pojistné – pojišťovny (v mil. Kč)
Zdroj: ČSÚ