Přejít k obsahu

Dodržování Kodexu evropské statistiky

Hana Šlégrová

18. 04. 2014

  • Události
  • Svět
ČSÚ připravuje podklady pro hodnocení implementace Kodexu evropské statistiky. Kodex rozpracovává zásady, kterými se statistické instituce v EU28 řídí v zájmu zajištění svojí nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti.

Mezi hlavní zásady například patří: profesionální nezávislost, oprávnění k shromažďování údajů, přiměřenost zdrojů, závazek zajišťování kvality, důvěrnost statistických údajů, nestrannost a objektivita, vhodná metodika atd.
Plnění Kodexu je monitorováno jednak formou sebehodnocení, jednak externím posuzováním (tzv. peer review). První kolo externích hodnocení se uskutečnilo v období 2006 až 2008. Druhé již bylo zahájeno vyplňováním sebehodnotících dotazníků o plnění jednotlivých zásad Kodexu, o koordinační roli národního statistického úřadu a o spolupráci/integraci v rámci Evropského statistického systému. Sebehodnocení se týká jak národních statistických úřadů a Eurostatu, tak dalších vybraných významných producentů evropské statistiky na národní úrovni. V návaznosti na zpracované podklady se uskuteční v období 2014 až 2015 návštěvy hodnotitelských týmů, které se budou zabývat dodržováním Kodexu v zemích EU28.