Přejít k obsahu

V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Zdeněk Lejsek

19. 03. 2014

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Satelitní účet cestovního ruchu
V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.

V únoru 2014 zveřejnil ČSÚ aktuální výsledky Modulu zaměstnanosti cestovního ruchu. Vyplynulo z něho, že v roce 2012 pracovalo v odvětví cestovního ruchu 184,4 tis. zaměstnanců a 46,6 tis. sebezaměstnaných osob (podíl na zaměstnanosti ČR 4,4 % a 5,1 %).

Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví v roce 2012

Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví v roce 2012
Zdroj: ČSÚ

Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v České republice je velmi podobný jako v Německu (4,6 %), Nizozemsku (4,4 %) či Finsku (4,5 %). Jen o málo vyšší podíl má Francie (4,9 %) nebo sousední Slovensko (5,3 %). Nejvyšší hodnoty vykazují turistické velmoci Španělsko (11,5 %) a Portugalsko (8,2 %).
V oborech, které jsou pro cestovní ruch charakteristické, např. služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby, bylo zaměstnáno 72,2 % osob. Konkrétně ve stravovacích a pohostinských zařízeních našlo práci 69,2 tis. osob, v ubytovacích službách 41,5 tis. a v cestovních kancelářích 12,3 tis. osob. Dalších téměř 61 tis. osob bylo zaměstnáno v odvětvích souvisejících s cestovním ruchem. Patří mezi ně například výroba map, suvenýrů nebo upomínkových předmětů, obchodní činnosti, spoje a telekomunikace a činnosti v oblasti nemovitostí.
Modul zaměstnanosti cestovního ruchu sleduje také pracovní místa v tomto odvětví. Údaj zahrnuje i druhá a další zaměstnání a zároveň je přepočítán na ekvivalent plné pracovní doby, tj. plný úvazek.
V roce 2012 disponoval cestovní ruch 227,7 tis. pracovních míst. Čtyři pětiny z tohoto počtu připadaly na zaměstnance (180,3 tis.) a jednu pětinu tvořila pracovní místa sebezaměstnaných (47,4 tis.).

Zaměstnanost v cestovním ruchu a podíl v národním hospodářství ČR v letech 2003–2012

Zaměstnanost v cestovním ruchu  a podíl v národním hospodářství ČR v letech 2003–2012
Zdroj: ČSÚ

Modul zaměstnanosti cestovního ruchu

ČSÚ začal sestavovat Modul zaměstnanosti cestovního ruchu v roce 2008 (s daty od referenčního roku 2003). V současné době se skládá z celkem 11 kvalitativně různých tabulek. Modul obsahuje údaje, které se týkají postavení cestovního ruchu v národním hospodářství z hlediska zaměstnanosti. Zkoumá rovněž zaměstnanost v cestovním ruchu z pohledu socio-ekonomických a demografických charakteristik. Je rozšiřující součástí satelitního účtu cestovního ruchu (TSA). Česká republika se tím zařadila k nemnoha zemím, které podrobná data o zaměstnanosti v cestovním ruchu sestavují a zveřejňují.
Více na http://bit.ly/1jNkM1y.

Více se dočtete zde: Cestovní ruch