Přejít k obsahu

Úskalí statistiky lesnictví

Josef Kahuda

18. 02. 2014

  • Události
  • Svět
Jak podchytit data o výměře zalesněné půdy a o zásobách dřevní hmoty řešili statistici na zasedání Eurostatu Meeting of Working Group Forestry Statistics 2014. Zatím se zdá, že k uspokojivému výsledku povede ještě dlouhá cesta.

Letos v lednu uspořádal Eurostat v Lucemburku zasedání pracovní skupiny o statistice lesnictví. Řešila se na něm zejména problematika revize stávajících tabulek, které jsou součástí dotazníků IEEAF (Integrated
Environmental and Economic Accounting for Forests) a JFSQ (The Joint Forest Sector Questionnaire). JFSQ je společný výkaz organizací, jehož prostřednictvím se od jednotlivých zemí sbírají základní produkční data za lesnictví a navazující sektor (produkce, dovoz a vývoz produktů lesnictví a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu).
I ve statistice lesnictví probíhají změny na základě nových požadavků. V současné době se statistici snaží najít řešení, jak jednotným způsobem podchytit data o výměře zalesněné půdy a zároveň zjistit, jaké jsou na této půdě zásoby dřevní hmoty. Obojí by mělo fungovat v rámci stávajícího systému IEEAF, ve kterém má prioritu sběr dat za ekonomiku lesnictví.
Předložené návrhy měly formu poměrně detailních bilancí. Statistici, kteří k nim zaujali spíše rezervovaný postoj, se nakonec shodli na tom, že vše záleží na dostupnosti dat. Některé údaje totiž nelze získat snadno a navíc ještě na roční bázi. Než naleznou odborníci správné řešení přijatelné pro všechny strany, budou muset ještě vyjednávat.

Spoolupráce organizací Eurostat (ec.europa.eu/eurostat), FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, www.fao.org), ITTO (International Trop­ical Timber Organization, www.itto.int) a UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, www.unece.org) v oblasti statistiky lesnictví probíhá již od poloviny 90. let v rámci pracovní skupiny Inter-Secretariat Working Group on Forest Sector Statistics. Jejím cílem je koordinovat lesnickou statistiku na mezinárodní úrovni tak, aby data sbíraná podle jednotné metodiky byla získávána od každé země pouze jednou. Více ZDE.