Přejít k obsahu

Nová klasifikace vzdělání ISCED 2011

  • Události
  • Česko
ČSÚ zavedl s účinností od 1. ledna 2014 novou klasifikaci vzdělání. Základ vytvořila organizace UNESCO ve spolupráci s Eurostatem a OECD.

Klasifikace slouží pro uspořádání vzdělávacích programů a odpovídajících kvalifikací do vzdělávacích úrovní a oborů. Svůj význam plní při shromaž­ďování a předkládání statistik v oblasti vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni.

V klasifikaci ISCED 2011 byly revidovány úrovně vzdělávání, které definovala klasifikace ISCED 1997. Nově v ní bylo zavedeno zařazování úrovní dosaženého vzdělání podle uznaných vzdělávacích kvalifikací. K nejvýznamnějším změnám patří zavedení kategorie rozvoj vzdělávání v raném dětství. Sem spadá obsah vzdělávání nejmenších dětí, tj. od narození do tří let věku. Další změny jsou ve struktuře terciárního vzdělávání. Nově byly vymezeny čtyři úrovně – krátký cyklus terciárního vzdělávání, bakalářská nebo jí odpovídající úroveň, magisterská nebo jí odpovídající úroveň a doktorská nebo jí odpovídající úroveň. Obory vzdělání zůstaly nezměněny, a tak pro ně platí Mezinárodní klasifikace vzdělání
(ISCED 97), kterou ČSÚ zavedl sdělením č. 358/2007 Sbírky zákonů.

Statistický úřad při UNESCO – UIS plánuje do budoucna vytvořit samostatnou třímístnou klasifikaci oborů vzdělání a odborné přípravy. Po jejím schválení Generální konferencí členských států UNESCO bude ustanovena jako samostatná klasifikace, nezávislá na klasifikaci ISCED.