Přejít k obsahu

Mezinárodní silniční doprava nabrala obrátky

Marie Boušková

19. 12. 2013

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Doprava
V roce 2012 bylo v České republice přepraveno 435,5 mil. t nákladu. Více než tři čtvrtiny nákladní přepravy se odehrálo po silnicích. Téměř pětinu pak obstarala železnice.

V železniční nákladní dopravě došlo v období 1998–2012 k výraznému propadu. V roce 2012 bylo přepraveno o 20,8 % tun věcí méně než v roce 1998. Výkon železniční nákladní dopravy (v tkm) byl nižší o téměř 24 %. Více než polovinu jak přepraveného nákladu, tak i přepravních výkonů, představovala mezinárodní doprava. Její pokles byl v obou sledovaných ukazatelích mírnější v porovnání s vnitrostátní nákladní dopravou po železnici. Výkon vnitrostátní přepravy (v tkm) poklesl o 28,8 %, mezinárodní přepravy o 19,8 %. V rámci mezinárodní železniční nákladní dopravy se vývoz propadl více než dovoz. Pokles vývozu i dovozu byl výraznější při hodnocení ukazatele přepravní výkony v tkm než hodnocení pouhé hmotnosti přepravených věcí. Naopak výkon tranzitní přepravy nákladů přes území ČR za 15 let vzrostl o 41,7 % a její podíl na celkových výkonech železniční nákladní dopravy se téměř zdvojnásobil. V roce 2012 představoval 16,6 % celkových výkonů železniční nákladní dopravy.

Výkony silniční dopravy

Výhodou dopravy nákladů po silnici v porovnání s přepravou po železnici je flexibilita a rychlost. Objem přepraveného zboží (v t) po silnici se za 15 let sice – stejně jako na železnici – snížil (o 27,9 %), nicméně výkony silniční dopravy (v tkm) vzrostly o 51,1 %. Nárůst přepravních výkonů při poklesu objemu přepraveného zboží byl způsoben růstem průměrné přepravní vzdálenosti ze 72 km v roce 1998 na 151 km v 2012. Rozdílně se vyvíjela vnitrostátní a mezinárodní doprava. Zatímco výkon vnitrostátní silniční nákladní dopravy poklesl za 15 let o téměř 20 %, výkon mezinárodní silniční nákladní dopravy se více než zdvojnásobil (na 230,4 %). Německo (největší přepravce Evropy v železniční nákladní i silniční nákladní dopravě) za 15leté období zvýšilo přepravní výkony železniční dopravy o 50 %, výkony silniční nákladní dopravy o 20 %. Slovensko se vyvíjelo obdobně jako ČR: výkony železniční dopravy klesly o 35,4 % a silniční dopravy vzrostly o 66,1 %. V Rakousku vzrostly výkony jak železniční, tak silniční nákladní dopravy (o 38,3 % a o 61,9 %). Přepravní výkony silniční nákladní dopravy v Polsku vzrostly na více než trojnásobek a Polsko se tak po Německu stalo druhým nejvýznamnějším dopravcem EU28. V železniční nákladní přepravě mu sice výkony klesly téměř o 20 %, přesto se udrželo na druhém místě.

 

Silniční nákl. doprava

 

Železniční nákl. doprava

 

 

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby